Zorgmoatjes

Zorg jij voor iemand met dementie? Of heb jij zelf de diagnose dementie gekregen? En heb je nood aan een ontspannende activiteit of gezellige babbel?

Werken rond dementie zit in het DNA van S-Plus. Onze werking rond voelschorten voor personen met dementie en de prijs ‘Laat mensen schitteren’ (filmpje) , die we daarmee behaalden doet onze sterren van vrijwilligers nog alle dagen fonkelen.

Onze ondersteuning aan de mantelzorgcafés waar we collectief informeren en waar mantelzorgers versterkt worden door het delen van ervaringsdeskundigheid en de mantelzorgvakanties waar we zorgen voor het ontlasten van de mantelzorger ism Coponcho, groeien jaar na jaar.

Maar we willen nog een stap verder gaan. We willen in onze groepen personen met dementie samenbrengen met mensen zonder dementie. We willen een samenleving dermate inrichten dat  personen met dementie en hun mantelzorgers  niet in een hoekje terechtkomen, maar eraan kunnen blijven participeren. We zetten proeftuinen op die we evalueren en waarvan we de  beste ervaringen meenemen, vooraleer ze verder uit te rollen in onze werking.

Het heropleven van de mensen, hier doen de Zorgmoatjes het voor!

Het doel van deze vrijwilligers is om het sociaal isolement van personen met dementie en hun mantelzorgers te doorbreken. Ook willen ze het taboe rond dementie helpen doorbreken door mensen samen te brengen en hen het gevoel te geven dat zij er nog altijd bij horen. Terzelfder tijd proberen zij ook de mantelzorger te ontlasten en ondersteunen waar mogelijk. Ontmoeten staat hier centraal. Zij trachten dit te doen door het aanbieden van laagdrempelige activiteiten. Ze willen op deze manier vooral personen met dementie als mantelzorgers bereiken maar iedereen is natuurlijk welkom.

Wil je graag kennismaken met enkele Zorgmoatjes? Lees dan dit artikel

Of voel jij je geroepen om je steentje bij te dragen aan dit project, klik dan hier voor meer informatie of om je kandidaat te stellen want…vrijwilligers maken het verschil!

Praktische info
Voor meer informatie over de Zorgmoatjes: Gertie Brouwers
T 02 515 04 94
E gertie.brouwers@s-plusvzw.be