Stil verdriet

14-11-2023

We leven in een geweldige tijd. Een lawaaierige tijd vooral, waarin alles luid en groot moet zijn. De televisie heeft ons de Amerikaanse levensstijl al goed ingeprent. Een tv-programma is maar geslaagd als mensen er hun ‘eemoosies’ tonen. Niets beter voor een politieker dan in het publiek wat tranen te laten. Zo bewijst hij dan toch ook maar een mens te zijn, gelooft men dan.

Naar buiten uit ziet alles er vaak best in orde uit

Maar is er in onze tijd nog tijd en plaats voor het stil verdriet? Dat van die jongen of meisje die niet zo populair is en zich afvraagt of iemand hem of haar ooit zal willen? Dat van die student die stilaan begint te beseffen dat de zo lang gedroomde opleiding te hoog gegrepen is? Van de werkloze die al tijden zonder succes aan het zoeken is naar een behoorlijke baan,  omdat het diploma niet goed in de markt ligt, omdat hij niet het gepaste profiel heeft? En dan de mensen op rijpere leeftijd die alleen zijn gevallen en zich vaak moeten troosten met het gezelschap van een hond of kat. Zo zou ik kunnen doorgaan, want naar buiten uit ziet alles er vaak best in orde uit.

In deze tijd zijn velen beschaamd dat ze niet mee kunnen, dat ze niet behoren tot de altijd glimlachende en ‘fun’ hebbende massa. Bijna ongemerkt sluipen zij door het leven, door niemand gezien, want zij maken weinig of geen misbaar. Zij denken dat het hun schuld is dat zij zich verdrietig voelen en trekken zich vaak nog meer terug. Omdat alles zo snel moet gaan, worden zij niet opgemerkt. En toch, er is maar weinig nodig om hen weer vooruit te helpen. De oplossing ligt in wat de Amerikaanse miljardair Carnegie ooit zei: “Try to make the other person feel important”. Meer is niet nodig. Kijkt u dus eens goed om u heen en probeer de wereld te veranderen. Niet met grote daden, maar met wat kleine aandacht. Naïef? Ja. Maar probeer het toch maar eens.

Allemaal familie?

31-10-2023

Als ik dezer dagen op de sociale media aan het rondwandelen ben (figuurlijk dan), verbaas ik me telkens weer over iets dat enkele tientallen jaren geleden als een vorm van waanzin bekeken zou zijn. Zoveel keer lees ik dat mensen hun hond of kat als een lid van het gezin benoemen. De rouwberichten over de trouwe viervoeter zijn nauwelijks te onderscheiden van die voor een mens. En ik geloof ook dat het verdriet bij sommigen even groot is. Alleen lijkt het me zo vreemd dat ik het niet kan begrijpen. 

Sommigen zijn zelfs zover gekomen dat zij hun dierenliefde vanzelfsprekender vinden dan positieve gevoelens voor hun buren, dorpsgenoten, noem maar op

Ik besef dat deze bedenkingen bij enkele lezers niet in de smaak zullen vallen. Het zij zo. Iedereen mag voor mij zijn troeteldier zo graag zien als hij of zij wil. Alleen is die ‘liefde’ in de voorbije jaren van grote welstand en weelde toch over een bepaalde grens gegaan. 

Sommigen zijn zelfs zover gekomen dat zij hun dierenliefde vanzelfsprekender vinden dan positieve gevoelens voor hun buren, dorpsgenoten, noem maar op. Een heel vreemde en tegennatuurlijke situatie. In de natuur is het namelijk zo dat soortgenoten eerder voor elkaar kiezen. “Olifanten houden van olifanten”, schreef de bioloog Midas Dekkers, waarmee hij de buitenmaatse liefde van de hedendaagse mens voor zijn troetels in vraag wilde stellen.

Natuurlijk, het is een vooruitgang van de beschaving dat de mens het dier niet langer als een ding ziet. Alleen gaat het dan bijna uitsluitend over de aaibare soorten, honden, katten, konijnen, cavia’s. Intussen kunnen we probleemloos en zonder gewetensproblemen de kippen, de varkens en de kalveren als producten opkweken, slachten en opeten. Met andere woorden: wie zich zo duidelijk een dierenvriend noemt, zou in alle eerlijkheid moeten beslissen over te gaan tot een vegetarisch leven. Wie de ‘consumptiedieren’ blijft gebruiken is misschien wel een hondenliefhebber of poezenvriend, maar enkel dat. Ik wil uw maaltijd niet bederven, maar toch: denkt u er eens over na. 

Omtrent Wapenstilstand

31-10-2023

In onze lage landen nabij de Noordzee is de oorlog intussen een heel verre herinnering. De ‘Great War’ kan niemand meer navertellen en zij die de Tweede Wereldbrand echt hebben beleefd, worden met de dag minder talrijk. Zoveel jaar genieten wij hier van een bijna onbedreigde vrede. Alleen de terreuraanslagen van enkele jaren geleden brachten hier even een kleine schokgolf. Een korte periode van besef dat de wereld helemaal niet zo rustig en liefdevol in elkaar zit.

Wij vieren in die dagen de zekerheid dat wij (voorlopig toch) het goede lot hebben getrokken

Vandaag de dag gaat de meeste aandacht naar het ‘conflict’, ja, woorden kunnen veel, in het Midden-Oosten. Aan de zijkant daarvan is wat in Oekraïne aan de gang is, ook nog een beetje nieuws. Vooral wellicht omdat de mensen er daar ook blank en bekend uitzien. Want, we moeten eerlijk zijn, die oorlog in Syrië, loopt die nog? En is er in Jemen intussen een en ander opgelost? Dan zwijgen we ook maar over de strijd in Congo, Mali, Tsjaad, Soedan, Nigeria, … Dat is allemaal ver van ons bed natuurlijk. Dan eindigt ons medegevoel al snel. 

Natuurlijk kunnen wij niet elke dag opstaan en gaan slapen met alle ellende van de hele wereld, al was het maar omdat wij er helemaal geen macht over hebben. Maar dat de wereldmassamedia bepalen wat wij vreselijk vinden en waar wij steun, financiële en/of andere, moeten geven, stemt toch tot nadenken. De wereld is een dorp geworden, luidde het na de val van de Muur en het einde van de Koude Oorlog. Maar neen, die illusie zijn we nu toch wel kwijt. Dat dorp is er alleen voor de economische activiteit, voor alles wat voldoende geld opbrengt. Daarnaast razen de oorlogen, staatsgrepen, rebellieën voort. Evenmin als in de 20ste eeuw is er nu wapenstilstand. Dat moeten wij eens goed beseffen als begin november in onze streken de huldigingen plaatsvinden. Wij vieren in die dagen de zekerheid dat wij (voorlopig toch) het goede lot hebben getrokken. Maar laat ons misschien proberen om dat gevoel ook elders op de wereld te ondersteunen. 

Geen dag als een ander

18-10-2023

Tegenwoordig is elke dag wel een bijzondere dag, een Dag van de Arbeid, een Dag van de leraar, noem maar op. Morgen 19 oktober roept Kom op tegen Kanker uit tot de Dag tegen Kanker. Op verscheidene plaatsen in het land worden gele lintjes uitgedeeld, als symbool voor de solidariteit met kankerpatiënten en hun naasten. 

Iedereen heeft in zijn heel nabije of, als je geluk hebt, in zijn wat ruimere omgeving kennis gemaakt met deze ziekte. Nog niet zo lang geleden was de diagnose kanker in de meeste gevallen noodlottig. Tegen de ziekte was weinig of niets te doen. De medische wereld deed alles wat mogelijk was, maar het was heel vaak een beetje tijd winnen. Er werd wel gezegd dat je als patiënt er moest voor vechten, op de overlijdensberichten stond ‘na een moedige strijd’ en ‘een slepende ziekte’, want het woord kanker was taboe.

Zo’n ziekte heeft een patiënt niet alleen. De hele omgeving wordt getroffen. 

Intussen mogen we, dankzij de enorme inspanningen van de wetenschap en de geneeskunde, minder donker naar kanker kijken. Er zijn reuzeschreden gezet in de richting van behandeling, zodat mensen weer een toekomstperspectief kunnen hebben. Daarnaast zijn zoveel acties ter voorkoming van kanker opgestart, b.v. tegen het roken. Preventie is inderdaad een heel belangrijke schakel in de aanpak van de ziekte. Maar desondanks blijven veel mensen getroffen worden. 

Voor die mensen werken organisaties als Kom op tegen Kanker. Vele vrijwilligers zetten zich dagelijks in bij de begeleiding van zieken, bij de verdere opvang van (ex-)patiënten, bij de ondersteuning van de families. Want zo’n ziekte heeft een patiënt niet alleen. De hele omgeving wordt getroffen. 

Vandaag de dag horen en lezen we altijd maar dat senioren ‘geactiveerd’ zouden moeten worden; Wel, als u, lezer, echt geactiveerd wil worden, sluit u dan aan bij de talrijke vrijwilligers die meehelpen deze ziekte draaglijker te maken voor patiënten en omgeving. En dat kan u ook doen bij andere soortgelijke organisaties als de Parkinsonliga, de MS-liga, noem maar op. Dat doet het Bruto Nationaal Product wel niet stijgen, maar wel het Netto Nationaal Welzijn. Waar wacht u op?

Meer info
https://www.komoptegenkanker.be/dagtegenkanker

Neem de tijd

26-10-2023

De donkere dagen naderen. We merken het al ’s morgens. Het duurt een tijd voor de dag zich laat zien. Straks zullen we weer het uur wijzigen om beter uit bed te kunnen. Het zijn traditioneel de dagen waarin de doden herdacht worden. Dagen waarin we even tot stilstand komen en tijd nemen om te gedenken. (Natuurlijk is die periode sedert enkele jaren veroverd door de halloweencommercie die uit de States is overgewaaid. Vreselijk.) 

Desondanks blijft het een periode van nadenken over wie er niet meer is, al diegenen die een zekere tijd met ons samen op reis door dit leven zijn geweest.

Elke keer verdwijnt een deel van onszelf, want al die mensen zijn een deel geweest van onze eigen geschiedenis

Naarmate we zelf ouder worden, krijgen we steeds vaker het nieuws dat een van onze oude kameraden de wereld heeft verlaten. Soms een ver familielid, een andere keer iemand van heel dichtbij. Elke keer verdwijnt een deel van onszelf, want al die mensen zijn een deel geweest van onze eigen geschiedenis. Elke keer verdwijnt er dus ook een bladzijde uit ons uniek en persoonlijk boek. Meestal staan wij er niet te lang bij stil, want het leven raast onafgebroken voort. Aan de ene kant is dat een goede zaak, want anders zaten we hele tijden droevig in een hoekje en zouden we vergeten ons eigen leven verder te leiden. Maar soms beseffen we dat al die snelheid niet zo verstandig is. Soms beseffen we dat door die snelheid het leven ons door de vingers is gegleden. 

Als de herfst begint, als de bladeren vallen, komt dan ook vaak het besef van de vergankelijkheid. Maar dat moet ons niet droevig maken. Integendeel, omdat we weten dat alles voorbijgaat, dat we de tijd niet kunnen verlengen, gaan we ook beseffen dat we van de tijd die we hebben ook zinvolle tijd moeten maken. We moeten vermijden dat we, zoals de Amerikaanse schrijver Thoreau het uitdrukte ‘naar het graf gaan met het lied nog in ons’. Daarom, laat ons het leven liefhebben en die gedachte doorgeven. Zo blijven we nog een tijd tussen de mensen, ook al zijn we intussen verdwenen. 

Zonder zonde

03-10-2023

Er is geen twijfel meer aan. Pas als iets in de media, het liefst op televisie, is geweest, bestaat het. De voorbije weken werd het misbruik in de kerk weer ontdekt. Dankzij een televisieprogramma ging een aantal al dan niet vooraanstaande Vlamingen zich snel ontdopen. Een mens moet nu eenmaal mee met z’n tijd, nietwaar? 

Voorbij gaat het eigenlijk nooit en goed te maken is het evenmin

Natuurlijk, er is niet de minste twijfel aan dat het seksueel wangedrag binnen het instituut van de roomse kerk diepe en pijnlijke sporen heeft nagelaten. Heel wat jonge mensen hebben toen zwaar geleden onder wat met hen gebeurde. Voorbij gaat het eigenlijk nooit en goed te maken is het evenmin. Sorry zeggen is nu eenmaal zo gemakkelijk en intussen ook bijna volledig zonder betekenis. Ook als de feiten verjaard zijn, blijven de kwetsuren tijden lang pijn doen. We kunnen er als samenleving niet licht over gaan.

En toch, in heel die terechte verontwaardiging en gekwetstheid wordt mijns inziens al te gemakkelijk de hele kerk en zelfs het geloof verketterd. Zeker, die kerk heeft veel weggekeken en kansen gemist om er iets aan te doen. Maar diezelfde kerk – en ik schrijf dit als overtuigd atheïst – heeft in al die tijden ook heel wat goeds gedaan. Zoveel mannen en vrouwen hebben, vanuit hun geloof en hun trouw aan die kerk, hun leven gewijd aan het helpen van andere mensen. Meestal onbaatzuchtig. Het kan toch niet dat wij al die goede en menslievende daden vergeten en aan de kant schuiven, omdat wij veroordelen wat een andere groep uit die kerk heeft gedaan? Ook als we niet gelovig zijn, kunnen we toch niet om die zovelen heen die op menselijk vlak hoogstaand hebben geleefd? 

Maar diezelfde kerk – en ik schrijf dit als overtuigd atheïst – heeft in al die tijden ook heel wat goeds gedaan. 

Het is triestig als wij ons beter moeten voelen door anderen naar beneden te halen. Laten we dus diegenen veroordelen die het verdienen, maar terzelfder tijd de waarde en betekenis van die anderen eerlijk erkennen.

De boom in

12-09-2023

Toen ik klein was, hadden wij het geluk thuis een mooie tuin met een aantal bomen te hebben. Ook een paar bomen die wat groter waren dan de laagstamfruitboompjes. Met mijn broers vond ik het dan heel plezierig om in zo’n kersenboom te klimmen en daar dan een tijd te blijven zitten. Gewoon erin zitten was genoeg. Wellicht zat er in ons DNA nog iets van onze heel verre voorouders. 

Daarna kwam er een tijd dat wij niet meer veel aandacht aan de bomen schonken. In de hele samenleving werden bomen nauwelijks nog opgemerkt. Met uitzondering van de dagen waarop een of andere chauffeur op onzachte wijze van de weg en tegen een boom was beland. Dan hoorde men snel de roep om die bomen te kappen. Bomen waren gevaarlijk, dat was duidelijk. Wie er zich in die tijd toch om bekommerde, werd spottend een boomknuffelaar genoemd en wat meewarig bekeken. Die was duidelijk niet met z’n tijd mee.

Wie er zich in die tijd toch om bekommerde, werd spottend een boomknuffelaar genoemd

Sedert enkele jaren is de boom echter in eer hersteld. Na de ontdekking van de vele klimaatproblemen hoorde men overal de roep om meer bomen te planten. Allerlei besturen begonnen ijverig her en der de spillen in de grond te stoppen. Heel erg tevreden over die plantacties konden zij dan achterover leunen in het besef de wereld een beetje te hebben gered. 

Maar, we moeten kritisch blijven, die boomplantacties houden ook een gevaar in. Op zich zijn zij natuurlijk heel positief en wie kan daar tegen zijn? Het gevaar daarachter is echter dat wij al te snel denken dat wij op die manier de problemen klein kunnen maken. Niets is minder waar. Als zulke acties leiden tot zelfgenoegzaamheid, dan zijn zij niet productief. Zij zorgen er vaak voor dat aan een breder doel, namelijk een ingrijpende verandering van onze manier van leven, van produceren en consumeren, niet wordt geraakt. En dàt is nu wel echt de voorwaarde om op langere termijn iets tegen de klimaatramp te doen. Onze samenlevingen moet echt een andere weg op. Daar wil ik nog eens een boompje over opzetten. 

Steek je hand uit!

01-08-2023

Hoewel ik onlangs op een leeftijd ben gekomen, waarop men vroeger als ‘bejaard’ werd aangeduid, blijf ik mij verbazen over mijn medemens. Misschien is dat een goed teken, een aanwijzing dat ik nog niet helemaal bij de categorie ben aangekomen die alles al gezien en beleefd heeft. Verbazing is een teken dat ik nog jong van geest ben. Zolang we die kinderlijke verbazing kennen, blijft er nog een heel stuk te gaan.

Telkens overheerst de gedachte ‘waarom zou ik de eerste stap (moeten) zetten?’

Wat is het dan dat mij nu nog altijd verwondert? Wel, ik zie in mijn omgeving, soms wat verder, soms wat dichter, zoveel voorbeelden van hoe de mens erin slaagt de tijd die hem nog rest te verknoeien. Hoeveel zijn er niet die, om een reden die ze vaak niet duidelijk kunnen uitleggen, de banden met vrienden of familie hebben verbroken? Meestal ging het om een vrij banaal meningsverschil, om een overtreding die als belediging werd opgenomen, om een oude kast die eigenlijk geen van beiden wilde hebben, om een misverstand waar geen van beide partijen uit wil geraken. Telkens overheerst de gedachte ‘waarom zou ik de eerste stap (moeten) zetten?’. Zo blijft alles zoals het op een zeker moment geworden is. Maar intussen tikt de tijd onverschillig voort.

Ondanks een goede gezondheid en een behoorlijk welbevinden kan je plots voor de laatste deur staan

Misschien moet de hedendaagse senior wat meer gaan beseffen dat het eeuwige leven niet voor hem is gereserveerd. Ondanks een goede gezondheid en een behoorlijk welbevinden kan hij plots, onvoorbereid, voor de laatste deur staan. Het middeleeuwse verhaal van Elckerlyc is zeker nog niet uit de tijd. Die begint pas als de Dood hem komt melden dat zijn tijd om is, aan een poging om zijn bestaan goed af te sluiten. Wees gerust, het loopt goed af. Maar misschien moeten we allemaal eens goed nadenken en nù, eer het te laat is, een aantal banden opnieuw aanknopen. Er zijn maar weinig goede redenen om halsstarrig afstand te houden. Doe het dus liever vandaag dan morgen. Dan heb ik dit niet voor niets geschreven.

I can't get no ...

01-08-2023

De titel van dit stukje zal elke lezer wel zelf kunnen aanvullen. Velen hebben het met veel enthousiasme meegebruld of soms, als ze wat talent hadden, meegezongen. Zonder evenwel veel aandacht te besteden aan de tekst die voor die tijd toch een duidelijke kritiek was op de wereld van de reclame en commercie. Misschien jammer dat de Stones later toch ook wel in die val zijn getrapt, maar ja.

Zodra de ene wens is vervuld, begint een andere te knagen

Hoe dan ook is die kreet als een oorwurm blijven hangen. De moderne mens die is opgegroeid in de welvaartsmaatschappij, later terecht consumptiemaatschappij genoemd, slaagt er immers zo moeilijk in tevredenheid te bereiken. Zodra de ene wens is vervuld, begint een andere te knagen. We hebben ons in de voorbije tientallen jaren kapot gekocht, waardoor de meeste huizen nu vol staan met allerlei prullen. Die geraken ook niet zo snel naar het afvalpark (nu misleidend recyclagepark genoemd). We hebben er immers geld voor uitgegeven en ook al kijken we er nooit meer naar om, ze wegdoen stellen we toch nog een beetje uit. Je weet nooit waar je iets nog voor kan gebruiken, nietwaar.

Onze grootouders vroegen zich eerst af wat ze nodig hadden en spaarden dan tot zij het konden kopen

Zo is de hele marketingindustrie erin geslaagd steeds meer te doen kopen. En dus heeft de gemiddelde Belg het blijkbaar alsmaar moeilijker om rond te komen, terwijl hij eigenlijk (zelfs netjes omgerekend in de tijd) over meer middelen beschikt dan zijn grootouders. Alleen dachten die niet dat zij altijd iets nieuws moesten kopen als het oude nog werkte. Zij vroegen zich eerst af wat ze nodig hadden en spaarden dan tot zij het konden aankopen. Dankzij de kredietkaarten is zo’n gedrag nu ook al lang folklore. Het gevolg is een wereld vol rommel en vervuiling én toch nog gefrustreerde mensen. Dan rijst één vraag: hoeveel is genoeg?

Het kleine scherm

09-08-2023

Bij het zappen belandde ik onlangs op een van onze commerciële zenders. Omdat ik geen idee had wat er daar te zien was, bleef ik even kijken. Het was een zogenaamd ontspanningsprogramma, zo een programma waarin iedereen voortdurend moet lachen zonder dat iemand weet waarom. Met enkele bekende Vlamingen die vooral bekend zijn omdat ze om het even waar gebruikt kunnen worden. Zo kleur- en reukloos als ze zijn. Toen de onvermijdelijke reclame er even tussenkwam, voelde ik me zelfs opgelucht.

Wie nog geen kampioen is, wil het toch nooit worden?

Je hoeft daar niet over te klagen, zal u zeggen. Er zijn zoveel kanalen, je hebt keuze te over en als het je niet bevalt, dan moet je maar doorschakelen. Zeker, maar dan stel je vast dat dezelfde flauwe koek op zoveel zenders wordt opgediend, dat je een speld in een hooiberg moet zoeken om iets van betekenis te vinden. Want naast de ondermaatse ‘lollige’ programma’s vind je veelal films terug die al zeven keer zijn gepasseerd of de gevreesde herhalingen. Wie nog geen kampioen is, wil het toch nooit worden? Tenzij de televisie natuurlijk dé uitvinding bij uitstek is om het volk zoet en dom te houden. Wat er ook te zien is, men kijkt. Men blijft kijken. Omdat de beelden bewegen en een indruk van leven geven.

Waar is de ambitie van vroeger, toen men dacht de tv een venster op de wereld zou zijn?

Waar is de ambitie van vroeger, toen men dacht de tv een venster op de wereld zou zijn? Een uitvinding die een breed publiek de kans zou geven om zonder een voet te verzetten delen van de wereld te zien en te beleven die ze nooit zouden (kunnen) bezoeken. Toen geloofde men nog in de opvoedkundige waarde van het medium. Schooltelevisie bracht kennis en wetenschap in de huiskamer. Intussen wil de mens van de 21ste eeuw niets meer geleerd worden. Dat is immers saai. Urenlang blijven kijken terwijl er eigenlijk niets gebeurt, is stukken beter. Goed, zap mij maar!

Abonneer op André Vansteenbrugge