S-Plus eist betaalbare en kwalitatieve woonzorgcentra

Gezondheidszorg moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. Sterke publieke diensten en een sterke ziekteverzekering zijn dus essentieel.

De huidige rechtse Vlaamse overheid laat liever de vrije markt spelen in de zorg. Het gevolg is dat de dagprijzen de pan uit springen, de kwaliteit daalt, maar de aandeelhouders in de privésector rijker worden. De gemiddelde dagprijs in een Vlaams woonzorgcentrum bedraagt vandaag ongeveer 63,79 euro.

De gemiddelde dagprijs in een Vlaams woonzorgcentrum bedraagt vandaag ongeveer 63,79 euro

Het pensioen van meer dan de helft van de ouderen is echter ontoereikend om de factuur van het woonzorgcentrum te betalen. Ondanks de inspanning van Vooruit om het minimum pensioen op te trekken tot 1637 euro bruto.

Hoog tijd dat minister van Welzijn, Hilde Crevits, werk maakt van een betaalbare kostprijs voor de bewoners van de residentiële zorg. De uitgetekende groeipaden, om te zorgen dat elke zorgvraag vanuit de overheid een antwoord krijgt, worden spijtig genoeg niet gehonoreerd door de Vlaamse regering. Laat staan dat de werkingsmiddelen, na 10 jaar desindexaties, nog volstaan om de werkelijke kosten te dekken.

S-Plus pleit daarom voor een sterke overheid en een sterke zorg. In deze visie is geen plaats voor plat winstbejag en financiële concurrentie tussen zorgverleners. De kwaliteit binnen WZC moet voor iedereen goed zijn, de werkomstandigheden overal gelijk en gelijkwaardig.

Daarom volgden S-Plus prioriteiten:

  • Woonzorgcentra moeten betaalbaar worden via een inkomensgerelateerde maximumfactuur.
  • Verhoog de zorgbudgetten in de Vlaamse Sociale Bescherming.
  • Een proactieve overheid faciliteert een kwalitatieve en betaalbare zorg, niet de vrije markt.
  • Winstbejag en zorg gaan niet samen. Verstreng de controle op prijszetting in de woonzorgcentra.
  • Elke oudere heeft recht op menselijke en kwaliteitsvolle zorg.
  • Ouderen verdienen een warme zorg op maat.
  • Ouderen moeten inspraak hebben in woonzorgcentra.

1 op 5 Vlamingen is vandaag ouder dan 65, het wordt tijd dat onze Vlaamse regering hier rekening mee houdt. Het is een eer volwaardig ouder te kunnen worden, zorg als overheid dan ook voor de beste voorwaarden.

Perscontact
Steven Vanden Broucke | Coördinator strategie en beleid
T 02 515 02 03  E steven.vandenbroucke@s-plusvzw.be