Op pensioen na een ZIV-uitkering

Op pensioen gaan, je doet dit in principe slechts één keer in je leven.  De kans dat je al ervaring hebt, is dus zeer klein.  In iedere provincie hebben wij medewerkers die gespecialiseerd zijn in de pensioenreglementering en u graag met raad en daad bijstaan. We helpen je alvast even op weg:

Gelijkgestelde dagen

Dagen waarvoor je een ziekte-uitkering of een invaliditeitsuitkering (ZIV) van ons ziekenfonds verkrijgt, tellen mee voor je pensioen. Ze worden gelijkgesteld met gewerkte dagen.
Er wordt niet enkel rekening mee gehouden voor de berekening van je pensioenbedrag. maar ze komen ook in aanmerking voor de minimale beroepsloopbaan die je moet bewijzen om vóór je officiële pensioenleeftijd met pensioen te kunnen gaan.

Invloed op de ingangsdatum van je pensioen

Heb je je pensioen aangevraagd tegen een bepaalde datum en word je ondertussen ziek?  Geen nood, de ingangsdatum van je pensioen blijft behouden zoals jij deze koos, of bij het bereiken van de officiële pensioenleeftijd.  De ingangsdatum van je pensioen schuift dus niet op wanneer je wegens ziekte (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent.

Voorwaarde is wel dat je recht hebt op een ZIV-uitkering.

Administratie

Ga je vervroegd met pensioen en heb je een ZIV-uitkering (of recent gehad), dan ontvang je van de pensioenkas (de Federale Pensioendienst- FPD) een speciaal formulier (model 74ter) waarmee je de pensioenkas de toestemming geeft je ziekenfonds op de hoogte te brengen van de door jou gekozen pensioendatum.

Wees zeer voorzichtig wanneer je dit formulier invult.  Onvolledig of foutief invullen kan tot gevolg hebben dat je pensioen niet meer op de door jou gekozen datum ingaat.  Combineer je een overlevingspensioen tijdelijk met een ZIV-uitkering, zelfs al is het maar voor een korte periode, dan is het eveneens van groot belang dat je dit formulier zeer doordacht invult.  Het heeft namelijk een grote invloed op het bedrag van het overlevingspensioen.
Anderzijds kan de door jou gemaakte pensioenkeuze een invloed hebben op: je eventuele verhoogde tegemoetkoming, de belastingen die je zal betalen op je eventueel aanvullend pensioen of groepsverzekering, de uitkering voor arbeidsongeval of beroepsziekte die je eventueel geniet, … of zelfs op het inkomen van je huwelijkspartner.

Tip:
Contacteer onze pensioendeskundigen vooraleer je dit formulier Model 74ter invult en terugstuurt naar de pensioenkas. Samen met jou overlopen zij de mogelijke gevolgen van jouw pensioenkeuze en/of de beste optie voor jou.