Onbelast bijverdienen

Als gepensioneerde mag je nog wat bijverdienen. Sommigen moeten hun inkomsten beperken, anderen niet. Voor beiden geldt echter hetzelfde: een inkomen vergaren is belastingen betalen. Sinds kort zijn er 2 mogelijkheden om toch wat bij te verdienen zonder hierop belastingen te moeten betalen: de flexi-job en ‘bijklussen’.

Flexi-job

Sinds begin 2018 word je als gepensioneerde toegelaten in het systeem van de flexi-jobs. Op het loon dat je verdient met je flexi-job moet je geen sociale bijdragen en ook geen belastingen betalen. Het is dus volledig belastingvrij.

Om een flexi-job te mogen uitoefenen moet je minstens al met pensioen zijn sinds het einde van het 2de kwartaal voorafgaand aan je flexi-job. Of, je moet tijdens het 3de kwartaal voorafgaand aan deze job minstens een 4/5-voltijdse tewerkstelling hebben gehad bij een andere werkgever dan de flexi-jobwerkgever.

Een flexi-jobovereenkomst is altijd een overeenkomst voor een bepaalde periode of voor een bepaalde taak. Het is dus steeds een tijdelijke job.

Zolang je je aan de regels houdt, zijn je inkomsten uit je flexi-job of door ‘bijklussen’ onbelastbaar. Maar, je inkomsten worden wel opgevolgd.

Niet alle werkgevers kunnen/mogen een flexi-job aanbieden. De wetgeving geeft zeer strikt weer wie dit mag doen. In de regel gaat het om horecazaken en detail-kleinhandel. Enkele voorbeelden: hotels, cafés, kleinhandel in voedingswaren, warenhuizen, kapsalons, banketbakkers …

500 euro per maand belastingvrij bijklussen

Sinds 15 juli 2018 kan je als gepensioneerde met ‘bijklussen’ ook maximaal 6000 euro per jaar bijverdienen, zonder hierop belastingen te betalen. Per maand mogen je inkomsten wel niet hoger zijn dan 500 euro.
Je kan op 3 verschillende manieren bijklussen:
- voor een vereniging
- door diensten uit te voeren voor andere burgers
- door activiteiten in een deeleconomieplaform.

Bakker

Voor een vereniging

Je kan betaalde taken uitvoeren voor een socioculturele vzw, een feitelijke vereniging of voor openbare besturen. Bijklussen voor een vereniging waarvoor je zelf professioneel werkt of waarvoor je dat in de afgelopen 12 maanden hebt gedaan, mag niet. Het is ook niet toegelaten om voor dezelfde vereniging vrijwilligerswerk te verrichten waarvoor je een vergoeding krijgt.

De afspraken tussen de vereniging en jou als bijklusser moeten in een bijkluscontract worden opgenomen. Hierin worden onder andere de duur van je diensten en de vergoeding vermeld.

De vereniging moet via specifieke onlinediensten al je taken en vergoedingen noteren, zodat je zelf je inkomsten per maand en jaar kan opvolgen.
De taken die je als bijklusser onbelast uitvoert, moeten opgenomen zijn in de lijst van toegelaten activiteiten die je terugvindt op de website www.bijklussen.be.
Het gaat bijvoorbeeld om gidsen, sporttraining geven, begeleiden van schooluitstappen …

Door diensten uit te voeren voor andere burgers

Je mag occasionele betaalde diensten voor andere burgers (bijvoorbeeld je buur) uitvoeren. De diensten die je aanbiedt en uitvoert moeten op de lijst van toegelaten activiteiten staan. De volledige lijst vind je op de website www.blijklussen.be. Enkele voorbeelden: kinderoppas, kleine onderhoudswerken aan of rond de woning, onderhoud van grafzerken, verzorgen en uitlaten van dieren …

Klus je bij voor een medeburger, dan mag je dit niet met een vaste regelmaat doen. Je mag dus niet elke 2 weken voor een vergoeding het gras van je buurvrouw afrijden.

Voor diensten van burger tot burger is er geen bijkluscontract nodig. Het volstaat dat beiden mondeling afspreken wat de taak is en hoeveel ervoor betaald wordt. Als bijklusser moet je zelf via specifieke onlinediensten al deze afspraken correct vermelden in een elektronische aangifte.

Tot slot ben je ook verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering voor schadegevallen af te sluiten.

Door activiteiten in een deeleconomieplatform

Het betreft dienstverlening (diensten en kennis) die aangeboden wordt via internet. Als bijklusser mag je dit doen indien je dit aanbiedt via diensten die erkend zijn door de FOD-Financiën. De lijst van de erkende deeleconomieplatformen vind je in de rubriek ‘Nuttige Links’ op de website van de FOD-Financiën.

Geen reclame maken

Zodra je als bijklusser reclame maakt, je diensten aanbiedt via sociale media, flyers uitdeelt … wordt de activiteit als een (bij)beroep beschouwd. Je valt dan niet meer onder de bijklusregeling.

Belastingen
Zolang je je aan de regels houdt, zijn je inkomsten uit je flexi-job of door bij te klussen onbelastbaar. Maar, je inkomsten worden wel opgevolgd. Verdiende je teveel of volgde je niet altijd de regels, dan worden de inkomsten als gewone beroepsinkomsten aangezien waardoor ze wel belastbaar worden.

Je mag (nog) niet onbeperkt bijverdienen als gepensioneerde?
Voldoe je (nog) niet aan de voorwaarden om als gepensioneerde onbeperkt te mogen bijverdienen, let dan op. De inkomsten/vergoedingen die je verkrijgt uit je flexi-job of door bij te klussen worden als een inkomen uit een toegelaten arbeid beschouwd. Dat betekent dat de pensioenkas met deze inkomsten rekening houdt om na te gaan of je al dan niet teveel verdiende als gepensioneerde.

Informatie over flexi-jobs kan je terugvinden op de website www.myflexijob.be. Voor inlichtingen over bijklussen raadpleeg je www.bijklussen.be.

Wil je informatie over pensioen en toegelaten arbeid, neem dan gerust contact op met de pensioendienst van je ziekenfonds.

Felix Van Cakenberghe
Oktober 2018