Memorandum 2018: 11 gezichten voor je gemeente

14-10-2018

Op 14 oktober 2018 trokken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De gemeentelijke bevoegdheden zijn erg ruim en omvatten
alles wat te maken heeft met de collectieve noden van de inwoners.
Dat gaat van het bouwen van een sporthal tot het aanleggen van
wegen. De gemeenten zijn bevoegd voor openbare werken, sociale
bijstand, ordehandhaving, huisvesting, onderwijs, en binnenkort
zelfs het lokaal sociaal beleid.

Deze ruime bevoegdheden hebben heel wat impact op de inwoners.
Maar waar liggen de ouderen in hun gemeente van wakker? Vaak
zijn er voor de plussers specifieke noden, of het nu gaat over
actieve vijftigers, of brozere tachtigers. Een goed lokaal beleid is
leeftijdsvriendelijk, voor alle inwoners, zonder onderscheid.

Nu al is 1 op 4 inwoners in Vlaanderen een 60-plusser. Langer leven
zou automatisch moeten gepaard gaan met extra aandacht voor
ouderen en hun noden. Ouderen hebben heel wat bijgedragen aan de
maatschappij, en doen dit nog altijd.

Ze verdienen een warme begeleiding op maat, met de beste zorgen.
We kunnen dit samen financieren in solidariteit tussen arm en rijk,
jong en oud, gezond en ziek.

S-Plus stelt 11 gezichten voor, 11 plussers met pit die een mening
hebben en vertellen wat hun verwachtingen zijn. Ieder met zijn eigen
accent, ieder met een specifieke eis.

Bijlage