Memorandum voor de lokale verkiezingen van 2024

De uitdagingen voor de lokale besturen zijn niet min. Zorgen dat elke inwoner op een actieve en kwaliteitsvolle manier ouder kan worden en kan deelnemen aan het leven in je gemeente, is niet vanzelfsprekend. 

Zoals al vaak gezegd, maar we blijven het herhalen: dé oudere bestaat niet. Een lokaal ouderenbeleid heeft dus oog voor diversiteit. Want zowel in leeftijd als in levenssituatie zijn er grote verschillen tussen ‘ouderen’. Van de engagementen die ze opnemen, over de kansen en kwetsbaarheden die ze ervaren, tot de cultuur en de netwerken waar ze deel van uitmaken. 

Voor S-Plus is een leeftijdsvriendelijke gemeente een sterkte. Want dergelijke gemeente erkent de diversiteit en de uiteenlopende competenties van ouderen. Iedereen moet de kans krijgen om actief ouder te worden. Een leeftijdsvriendelijke gemeente zet in op het faciliteren en verbeteren van processen om gezondheid, participatie en veiligheid te vergroten, met als doelstelling de levenskwaliteit te verhogen bij het ouder worden. 

De coronapandemie was een teken aan de wand, en toonde de meerwaarde van een ambitieus en gedreven verenigingsleven aan. Zonder de inzet van duizenden vrijwilligers was de impact dramatisch geweest. 

Wij kijken naar het lokaal bestuur om ook hier het verschil te maken. Daarom heeft S-Plus enkele speerpunten gebundeld in dit memorandum. Op die manier geven we je tal van hefbomen mee om de uitdagingen aan te pakken.

Bijlage
Memorandum voor de lokale verkiezingen van 2024

Lees ook: ons memorandum voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 2024, klik hier.