Levenswijsheden

In het voorjaar van 2021 stuurden we samen met Prof. Dr. Christel Geerts en ouderenpsychologe Charlotte Brys een bevraging uit. We polsten hierin naar jullie geestelijke gezondheid. Deze resultaten hebben we gebundeld in het uitgebreid rapport 'levenswijsheden'. 6 thema's trokken onze aandacht: digitalisering, hulp durven vragen, bewegen, piekeren, cognitief functioneren en rouw en verlies. In 2023 nemen we 'bewegen' en 'rouw en verlies' onder de loep.

We kregen massaal veel reacties. Maar liefst 1255 mensen tussen 41 en 93 jaar vulden de vragenlijst in. Alleen de grote respons toont al hoe erg deze thema’s leven bij onze leden.

De resultaten van deze bevraging hebben we gebundeld in een uitgebreid rapport rond ‘levenswijsheden’. We waren immers niet alleen op zoek naar jullie noden, maar vroegen ook naar jullie kennis en ervaring. Welke levenswijsheden mogen volgens jullie niet verloren gaan? Welke tips om gezond ouder te worden wil jij delen met de leden? Met welke thema’s die verbonden zijn aan geestelijk welzijn heb jij al ervaring?

Alle resultaten kan je lezen in het uitgebreid rapport 'Welzijnsproject – geestelijke gezondheid S-Plus', zie bijlages onderaan deze pagina.

Een aantal thema’s trokken onze speciale aandacht. Dit zijn enerzijds thema’s waarover de bevraagden zelf aangaven meer te willen weten. Anderzijds zijn er een aantal thema’s die misschien niet bij naam werden genoemd, maar waar we uit de antwoorden konden afleiden dat ze belangrijk zijn voor een groot deel van jullie. Deze 6 thema’s zijn: digitalisering, hulp durven vragen, bewegen, piekeren, cognitief functioneren en rouw en verlies. In 2022 gaan we aan de slag met ‘digitalisering’ en ‘hulp durven vragen’.

In 2022 brachten we een eerste boekje uit met de thema's 'digitalisering' en 'hulp durven vragen'. We pakten deze thema's aan in een reeks infosessies, met ruimte voor getuigenissen van ambassadeurs en inbreng van de aanwezigen.

In 2023 nemen we 'bewegen' en 'rouw en verlies' onder de loep. Gezondheid is voor iedereen een belangrijk thema. Niet verwonderlijk dat bijna 30 % van de bevraagden aangaf meer te willen weten over beweging. Het heeft heel wat voordelen voor lichaam en geest. Maar hoe vaak moet je dan bewegen? En welke beweging is er het meest geschikt als je ouder wordt? Denk eraan dat elke stap telt, en dat je ook bij S-Plus heel wat beweegactiviteiten kan vinden.

Ruim 48 % van de bevraagden gaf aan vaak verdrietig te zijn over het verlies van een dierbare. Naarmate je ouder wordt, kom je ook vaker in aanraking met verlieservaring. Hoe ga je om met dat verlies en het verdriet? Hoe geef je het rouwen een plaats? In een kleine groep, samen met S-Plus ambassadeurs en psychologe Charlotte Brys, proberen we het thema rouw en verlies te bespreken. Vertrekkende vanuit ervaringen, levenswijsheden als kennis, praten we samen over dit thema. Op deze manier wordt het thema rouw en verlies op een zo goed mogelijke manier omkaderd en bespreekbaar gemaakt.

In 2024 komen de 2 laatste thema's aan bod: 'piekeren' en 'cognitief functioneren'. Lees de brochure hier.

Bijlages: