Inkomensgarantie voor ouderen: gewijzigde verblijfsvoorwaarden

Beschik je slechts over een zeer klein pensioentje, dan heb je misschien wel recht op een financiële bijpassing: de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO).
Deze bijpassing krijg je niet zomaar, je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van deze voorwaarden heeft betrekking op je verblijfplaats.

Hoofdverblijfplaats in België

Om een IGO te verkrijgen, moet je je hoofdverblijfplaats in België hebben. Je moet dus werkelijk in België wonen EN er verblijven. Een verblijf in het buitenland voor een totale periode van maximum 29 dagen per kalenderjaar is toegestaan.
Je moet de pensioenkas dan wel vóór je vertrek naar het buitenland op de hoogte brengen. Achteraf moet je ook kunnen bewijzen wanneer je naar België bent teruggekeerd.

Vanaf september 2017 werden de verblijfsvoorwaarden fel verstrengd. Je moest niet alleen je hoofdverblijfplaats in België hebben, maar je moest eveneens aantonen dat dit het geval was gedurende ten minste tien jaar, waarvan ten minste vijf jaar ononderbroken.
Het was de bedoeling van de minister van pensioenen om dit voordeel (de IGO) enkel toe te kennen aan inwoners van België die een langdurige band hadden met ons land.

Een goede lezer merkt dat de vorige alinea in de verleden tijd is opgesteld. Inderdaad, eind januari van dit jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof deze verstrengde verblijfsvoorwaarden. Voortaan volstaat het terug om je hoofdverblijfplaats in België te hebben en er te verblijven.

Gevolgen van het vonnis

Sinds september 2017 werden er meer dan 1200 aanvragen voor IGO geweigerd, omdat de aanvrager niet voldeed aan de verstrengde verblijfsvoorwaarden.
Door het vonnis van het Grondwettelijk Hof mag de pensioenkas deze reden niet meer inroepen om een IGO te weigeren. Dit betekent eveneens dat alle personen waarvan de IGO om deze reden werd geweigerd, een nieuwe aanvraag kunnen indienen.

De pensioenkas heropent deze dossiers echter niet automatisch. De betrokkenen worden door de pensioenkas ook niet op de hoogte gebracht van de aanpassing van de wet. De betrokken gepensioneerden moeten zelf een nieuwe aanvraag voor een IGO indienen. Pas daarna neemt de pensioenkas het dossier terug op om het verder te bestuderen en een nieuwe beslissing te nemen. Bij een positieve beslissing (= toekenning van de financiële bijpassing) kan de IGO ten vroegste ingaan vanaf de maand volgend op de nieuwe aanvraag.

De verblijfsvoorwaarden voor het verkrijgen van een IGO werden versoepeld. Als je IGO om die reden werd geweigerd, kan je een nieuwe aanvraag doen.

Nieuwe ministeriële stappen

Minister van pensioenen, Bacquelaine, kondigde al aan nieuwe maatregelen uit te werken om de verblijfsvoorwaarden terug te verstrengen. Op het moment dat dit artikel wordt geschreven, is er nog geen zicht op deze maatregelen.

Geen garantie tot toekenning

Het feit dat je IGO-aanvraag geweigerd werd omwille van de strengere verblijfsvoorwaarden, houdt niet in dat door de vernietiging van deze strengere voorwaarden je gegarandeerd recht verkrijgt op een IGO. De verblijfsvoorwaarde is maar één van de verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Er gelden nog andere voorwaarden die in aanmerking worden genomen, zoals:

  • je leeftijd
  • je nationaliteit
  • je bestaansmiddelen.

Pas wanneer je aan al deze voorwaarden gelijktijdig voldoet, kan een IGO worden toegekend. Heb je (nog) geen recht op een IGO, dan kan je eventueel terecht bij het OCMW voor een leefloon of voor andere hulp. 

Heb je vragen over de Inkomensgarantie voor Ouderen, of over je pensioen in het algemeen, neem dan contact op met de medewerkers van de pensioendienst van je ziekenfonds. Zij helpen je graag verder.

Felix Van Cakenberghe
April 2019