Hoe tevreden zijn onze S-Plusvrijwilligers?

In 2022 en 2023 werd een grote bevraging gedaan over de tevredenheid van de groeps- en taakvrijwilligers die actief zijn bij S-Plus. Het doel van de bevraging was een beeld te krijgen over de tevredenheid van S-Plusvrijwilligers rond verschillende aspecten van het vrijwilligerswerk. Uit de resultaten konden we sterktes en zwaktes van het vrijwilligersbeleid afleiden en konden we actiepunten formuleren waaraan we de komende jaren zullen werken. De bevraging startte met een enquête en werd aangevuld door een aantal groepsgesprekken met vrijwilligers. In dit artikel geven we een overzicht van de resultaten.

De enquête werd opgedeeld in verschillende rubrieken: onthaal, begeleiding en ondersteuning, waardering, motivatie, organisatiebetrokkenheid en communicatie. Daarnaast werd ook nog bevraagd welke S-Plus onderwerpen de deelnemers het interessantst vonden. S-Plus kan op een hoge algemene tevredenheid rekenen. De deelnemende vrijwilligers gaven namelijk een gemiddelde score van 8,77 op een schaal van 1 tot en met 10 voor algemene tevredenheid. De rubriek motivatie scoorde het hoogst met een gemiddelde van 8,82. De rubriek waardering scoorde het laagst met een gemiddelde van 8,33. Al is dit gemiddelde nog steeds hoog. 

Tevredenheid vrijwilligers grafiek

Binnen de rubriek communicatie bleken de meeste deelnemende vrijwilligers de website maandelijks te bezoeken, de Facebookpagina te volgen, de nieuwsbrief elke maand te lezen en S-Plus Mag, het ledenblad, volledig te lezen. 

Uit de bevraging bleek dat ‘gezondheid en welzijn’ en ‘verbinden en verenigen’ de 2 populairste onderwerpen zijn die S-Plus behandelt. ‘Klimaat’ en ‘digitalisering’ wordt het minst aangeduid door de deelnemers. 

We diepten de resultaten van de enquête verder uit tijdens verschillende focusgroepen over heel Vlaanderen. Uiteindelijk werden de volgende acties voorgesteld. Hier zal S-Plus de komende jaren bijsturen en verfijnen: 

  • Voorzien van een onthaalbrochure voor nieuwe vrijwilligers en groepen. 
  • Uitbreiden van het begeleidingsaanbod voor nieuwe vrijwilligers.
  • Duidelijkere richtlijnen rond contact met medewerkers. 
  • Meer duidelijkheid omtrent het begeleidingsaanbod. 
  • Duidelijkere externe communicatie over inspraak- en feedbackmomenten. 
  • Meer werkgroepen waar taakvrijwilligers ervaringen kunnen uitwisselen. 
  • Ondersteuning bij het organiseren van bovenlokale activiteiten door en voor groepen.

Klik hier om de infographic te bekijken.
Klik hier om het volledig verslag te lezen.

Meer weten?
Heb je interesse in het lezen van de gedetailleerde resultaten, de antwoorden op de verschillende open vragen, de resultaten van de verdiepende groepsgesprekken en de actiepunten voor de komende jaren?  Bekijk dan de infographics of lees het volledige verslag op onze website.

Heb je nog vragen of opmerkingen over deze bevragingen? Contacteer ons dan via het e-mailadres kwaliteit@s-plusvzw.be