Bestemming gevonden?

door André

Hoewel velen er al een tijd mee bezig zijn, begint binnenkort weer de grote trek. De uittocht naar andere, vaak warmere streken, zet zich weer in gang. Of dat met de hittegolven die hier nu al passeren en straks wellicht nog eens over komen waaien nog nodig is, moeten we ons wel afvragen. En toch, de drang naar een andere omgeving, een ontsnapping uit de dagelijkse sleur, zorgt voor een echte volksverhuizing.

"De kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op reis is" - W.G. Bosmans

Terwijl het voor onze ouders (laat staan: grootouders) al een heel avontuur was naar zee te trekken, zijn de bestemmingen nu bijna oneindig. Voor sommigen kan het niet ver genoeg zijn en tevredenheid is er pas als weer een land uit de lijst geschrapt kan worden. Men heeft dan Kreta ‘gedaan’ of Madagaskar, noem maar op. Of die landen dan echt gezien en beleefd zijn, is vaak een andere zaak. We zijn zo’n duidelijke slachtoffers van de consumptiemaatschappij geworden dat ook het reizen een deel van zijn charme en betekenis een groot deel verloren is.

Wellicht is het tij niet meer te keren, ondanks de zwaar gestegen kosten. Die zullen natuurlijk bij velen de reisdoelen wel wat naar een realistischer niveau terugbrengen, maar de behoefte zal blijven. Weg van thuis om toch weer wat leven in het leven te krijgen. En daarvoor wil de moderne mens heel wat ongemak verdragen. Als de trein 3 minuten vertraging heeft, geraken we al geïrriteerd, maar op de luchthaven ondergaan we gewillig alle treiterijen. Dan speelt tijd plots niet meer zo’n rol en het geduld lijkt eindeloos te zijn.

Als we dat nu eens in ‘het gewone leven’ konden opbrengen? Wijlen Godfried Bomans (wie kent of leest die nog?) heeft het treffend verwoord: "De kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op reis is". Als iedereen dat probeert toe te passen, hoeven we misschien niet meer weg te gaan …