Begrijp je dokter

door S-Plus

Gebeurt het bij jou ook wel eens dat je een dokterskabinet uit stapt, en je je wat verloren of in de war voelt? Dat je twijfelt of je jouw klachten wel duidelijk hebt uitgelegd? Wat is nu precies je probleem, en wat moet of kan je nu doen?

Gezondheidsgeletterdheid

Uit de grote gezondheidsenquête van 2018 bleek dat minstens 1 op de 3 Belgen het soms moeilijk heeft met het begrijpen van medische informatie. Dat wordt ook wel gezondheidsgeletterdheid genoemd: de mate waarin iemand info over gezondheid weet te vinden, kan interpreteren, en vervolgens kan toepassen op het eigen leven. Denk maar aan het voeren van gesprekken met zorgverleners, het maken van keuzes over levensstijl, maar ook bijvoorbeeld aan het kunnen lezen van bijsluiters en het juist gebruiken van medicatie.

Verschillende factoren beïnvloeden iemands gezondheidsgeletterdheid en dus gezondheid. Zo verkeren laagopgeleiden over het algemeen in slechtere fysieke en psychische toestand en leven daarom gemiddeld minder lang dan hoger opgeleiden. Ze lijden vaker aan chronische ziekten, stellen hun doktersbezoeken uit, nemen minder vaak deel aan bevolkingsonderzoeken en hebben uiteindelijk een lagere levenskwaliteit. Naast scholingsgraad spelen ook gender, leeftijd, woonplaats, origine en kennis van het Nederlands een aantoonbare rol.

Dokterstaal is niet vanzelfsprekend

Rebelle en S-Plus helpen mee de kloof te dichten en lanceren samen het project ‘Begrijp je dokter’. Om mensen te helpen bij een gesprek met hun arts, brengen ze een folder uit die patiënten kunnen gebruiken als leidraad: van de voorbereiding op de afspraak, tijdens het gesprek, tot bij het afsluiten van de consultatie. Een begeleidend animatiefilmpje legt alles uit.

Benieuwd naar het filmpje en de folder? Surf dan naar www.begrijpjedokter.be. Zowel patiënten als zorgverleners vinden er ook nog heel wat meer informatie, getuigenissen, een zelftest en een overzicht van bestaande methodieken om te werken aan gezondheidsvaardigheden.

De folder 'Begrijp je dokter' bestaat in het Nederlands, Frans, Engels, Oekraiëns, Turks en Arabisch.