Zorgmoatjes: vrijwilligers met een hart voor mensen met dementie

door S-Plus

Zorg jij voor iemand met dementie? Of heb jij zelf de diagnose dementie gekregen? En heb je nood aan een ontspannende activiteit of gezellige babbel?

Werken rond dementie zit in het DNA van S-Plus. Onze werking rond voelschorten voor personen met dementie en de prijs ‘Laat mensen schitteren’ (filmpje) , die we daarmee behaalden doet onze sterren van vrijwilligers nog alle dagen fonkelen.

Onze ondersteuning aan de mantelzorgcafés waar we collectief informeren en waar mantelzorgers versterkt worden door het delen van ervaringsdeskundigheid en de mantelzorgvakanties waar we zorgen voor het ontlasten van de mantelzorger ism S-Plus Mantelzorg, groeien jaar na jaar.

Maar we willen nog een stap verder gaan. We willen in onze groepen personen met dementie samenbrengen met mensen zonder dementie. We willen een samenleving dermate inrichten dat  personen met dementie en hun mantelzorgers  niet in een hoekje terechtkomen, maar eraan kunnen blijven participeren. We zetten proeftuinen op die we evalueren en waarvan we de  beste ervaringen meenemen, vooraleer ze verder uit te rollen in onze werking.

Zorgmoatjes in S-Plus Zwevegem is zo een proeftuin. 

Het doel van deze vrijwilligers is om het sociaal isolement van personen met dementie en hun mantelzorgers te doorbreken. Het taboe rond dementie helpen doorbreken door mensen samen te brengen en hen het gevoel te geven dat zij er nog altijd bij horen. Terzelfder tijd proberen zij ook de mantelzorger te ontlasten en ondersteunen waar mogelijk. Ontmoeten staat hier centraal. Zij trachten dit te doen door het aanbieden van laagdrempelige activiteiten. Ze willen op deze manier vooral personen met dementie als mantelzorgers bereiken maar iedereen is natuurlijk welkom.

Het heropleven van de mensen, hiervoor doen de Zorgmoatjes het!

Zo hadden zij onlangs een leuke muzieknamiddag en een 'knabbel- en babbelnamiddag'.
In september gingen ze dan weer met 14 deelnemers, mensen met dementie én mantelzorgers, op verhalenwandeling. Een tocht die aangepast was aan de deelnemers en waar vele verhalen naar boven kwamen. In het najaar staan er nog 2 activiteiten gepland zoals bijvoorbeeld het mantelzorgcafé.

Wil je graag kennismaken met enkele Zorgmoatjes? Lees dan dit artikel

Praktische info
Voor meer informatie over de Zorgmoatjes: Dirk Laruweere 056 23 03 91 of Dirk.Laruweere@s-plusvzw.be