Zorgmoatjes helpen mensen met dementie

door Amber Dens-Schryvers

Met het project Zorgmoatjes biedt S-Plus activiteiten aan voor personen met dementie en/of hun mantelzorgers. Hiermee willen we informeren, hen leuke momenten laten beleven en de stereotypering rond dementie doorbreken.

Het aantal personen met dementie zit in een stijgende lijn. Ook in de toekomst zien we dit aantal toenemen door de stijgende levensverwachting. Toch merken we dat het taboe rond dementie blijft bestaan. Leven met dementie vergt veel. Voor personen met dementie en hun mantelzorger is het niet altijd evident om deel te nemen aan het sociale leven. We spraken hierover met Liliana Nikolova (stafmedewerker Coponcho) en Anneleen Hendrickx (projectmedewerker S-Plus).

Waarom is sociaal contact zo belangrijk voor personen met dementie?

De diagnose dementie betekent dikwijls een grote vermindering van sociale contacten, zowel voor de patiënt als de mantelzorger

Anneleen: “De diagnose dementie betekent dikwijls een grote vermindering van sociale contacten, zowel voor personen met dementie als hun mantelzorger. Hun wereld wordt kleiner en hun zorgen alsmaar groter. Sociale contacten en culturele activiteiten hebben echter een gunstig effect op onze gezondheid. Ze zorgen voor een toegenomen gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, een beter psychisch welbevinden, positieve stemming, minder angst en minder depressies. Sociale interacties en culturele activiteiten kunnen de cognitieve achteruitgang en andere symptomen van dementie vertragen. Daarnaast zorgen ze voor een betrokkenheid van de omgeving.”

Hoe komt het dat mantelzorgers geïsoleerd raken?

Liliana: “Mantelzorgers van personen met dementie zorgen vaak heel intensief omdat ze de zorgbehoevende niet alleen kunnen laten en - in de meeste gevallen - bij de zorgbehoevende inwonen. Ze krijgen zelden de kans om regelmatig eens afstand te nemen van de zorg. Het gebrek aan tijd en mogelijkheden om sociale contacten te hebben en te onderhouden, zorgt ervoor dat mantelzorgers geïsoleerd raken. Sommige mantelzorgers ondervinden dat familie en vrienden afstand nemen omdat er nog steeds een groot taboe over dementie heerst.”

Op welke problemen stoten mantelzorgers nog?

Liliana: “Mantelzorgers stoten op diverse drempels. Een netwerk van familie, vrienden of buren kan een vangnet voor de mantelzorger betekenen. Maar vaak is dat netwerk er niet of wordt het niet aangesproken. Anderzijds zijn er mantelzorgers die wel een netwerk hebben, maar de zorg niet uit handen willen geven. Dit is de zogenaamde ‘hulpverlegenheid’. Het komt ook voor dat de patiënt met dementie geen hulp wil aanvaarden van iemand anders dan de vertrouwde mantelzorger. Hierdoor neemt de mantelzorger alle zorg op zich. Naar buiten komen met een naaste met dementie is voor mantelzorgers niet vanzelfsprekend omdat er nog steeds weinig begrip is voor de aandoening. Gelukkig zijn er steeds meer dementievriendelijke gemeenten die het mogelijk maken voor personen met dementie om te kunnen deelnemen aan activiteiten.”

Hoe kijkt de samenleving naar personen met dementie?

Anneleen: “Heel veel mensen denken dat je dementie moet ondergaan, of dat dementie deel uitmaakt van een normaal verouderingsproces. Deze opvatting zorgt er mee voor dat mensen met dementie geen toegang vinden tot de juiste hulpverlening en ondersteuning. Er bestaat inderdaad nog steeds geen medicatie die de ziekte kan genezen. Maar er bestaan heel wat mogelijkheden om het dagelijks leven te verbeteren, de communicatie en sociale contacten te ondersteunen of de cognitieve achteruitgang te vertragen.

De meerderheid van personen met dementie moet het stellen zonder diagnose of steun. Het vooroordeel waarmee dementie worstelt, is sterk vergelijkbaar met dat van andere psychische aandoeningen. Hierdoor heerst er schaamte en kan sociale isolatie ontstaan.”

Kunnen personen met dementie nog wel deelnemen aan sociale activiteiten?

Anneleen: “Naast activiteiten op maat, kunnen personen met dementie zeker nog deelnemen aan gewone activiteiten. Wel is er een goede omkadering nodig. Er moet een evenwicht zijn tussen het stimuleren van de mogelijkheden en het begrijpen van de beperkingen van een persoon met dementie. Heel belangrijk is het respecteren van de zelfstandigheid en de waardigheid.”

Waarom is een project zoals Zorgmoatjes zo belangrijk?

Dankzij ‘Zorgmoatjes’ kunnen personen met dementie en hun mantelzorgers deelnemen aan verschillende activiteiten.

Anneleen: “Zorgmoatjes zijn vrijwilligers die het mogelijk maken dat personen met dementie en hun mantelzorgers kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten. Ze krijgen een basisopleiding over dementie en kunnen zo specifieke activiteiten zoeken, aanbieden en begeleiden. Hierdoor kan het netwerk rond de persoon met dementie en de mantelzorger groeien, en worden hun vaardigheden versterkt.”

Liliana: “Het project ‘Zorgmoatjes’ wil mantelzorgers uit hun isolement halen, laat de personen met dementie leuke momenten met hun dierbare beleven en zorgt voor ervaringsuitwisseling tussen de mantelzorgers.”

Anneleen: “We weten ondertussen dat sociale contacten en culturele activiteiten zo noodzakelijk zijn. Door vrijwilligers op te leiden, willen we groeien naar een aanbod op maat. Als stap naar een groter netwerk en het vergroten van het welbevinden. De omgeving, zoals onze lokale groepen, wil ook helpen en ondersteunen, maar weet dikwijls niet hoe. Door te informeren en het aanbieden van mogelijke ondersteuning, kunnen we samen stap voor stap gaan naar een dementievriendelijke samenleving. Waar iedereen zichzelf kan zijn en zich ondersteund kan voelen.”

Wil jij Zorgmoatje worden en je schouders mee onder dit project zetten?
Zet jij je graag in voor personen met dementie of hun mantelzorger? Lees je graag voor? Of ben je graag creatief bezig? Hou je van muziek, dans, kunst of wandelen? Heb je een idee voor een leuke activiteit of hou je van een gezellige babbel? Het kan allemaal!

We bekijken samen met jou wat jouw interesses en sterktes zijn. Bij vragen of interesse kan je ons contacteren op info@s-plusvzw.be of bel ons op 02 515 02 06.

Dit is een artikel uit S-Plus Mag juli-augustus-september 2022. Lees hier nog meer artikels.