Is zorg nog betaalbaar?

door Steven Vanden Broucke

Net zoals de energieprijzen stijgen de prijzen in de zorg. Hoe zorg je ervoor dat je niks te veel moet betalen bij de huisarts of specialist?

Is je huisarts of specialist wel of niet geconventioneerd?

Dit kan je te weten komen via je ziekenfonds of het RIZIV of door het simpelweg aan je huisarts of specialist te vragen. Je kan dit ook makkelijk zelf opzoeken via www.niksteveel.be. Een geconventioneerde dokter zal de officieel afgesproken prijzen aanrekenen. Die worden afgesproken met het ziekenfonds. Je betaalt als patiënt dan alleen het zogenaamde remgeld.

Niet-geconventioneerde dokters bepalen zelf hun prijs. Vaak ga je dus bij hen meer betalen en kunnen er supplementen aangerekend worden (deze worden niet terugbetaald door je ziekenfonds). Sommige dokters zijn gedeeltelijk geconventioneerd. Meestal is een dokter dan geconventioneerd in het ziekenhuis en niet in z’n eigen praktijk.

Door een globaal medisch dossier (GMD) kan je ook goedkoper naar de huisarts.

Ga zeker bij je ziekenfonds na of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming

Het hebben van een globaal medisch dossier is een aanrader en makkelijk aan te vragen bij je dokter. In dit dossier verzamelt je arts al je medische informatie (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enz.). Op die manier hebben jij en je arts een goed overzicht van je gezondheid. Moet je naar het ziekenhuis of een specialist? Dan worden je gegevens vlotter uitgewisseld. En andere zorgverleners kunnen makkelijker je gegevens inkijken indien nodig. Zo spaar je nutteloze of dubbele onderzoeken en behandelingen uit.

Met een globaal medisch dossier betaal je minder.

Met een globaal medisch dossier betaal je 30 % minder remgeld bij de dokter. Het kost je 4 euro in plaats van 6 euro. Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je zelfs slechts 1 euro. Indien je ’s avonds beroep moet doen op een huisarts krijg je ook meer terugbetaald. Wie ouder is dan 75 jaar of chronisch ziek is, krijgt ook meer terugbetaald als de dokter op huisbezoek komt. En indien je door je dokter wordt doorverwezen naar een specialist, wordt er meer terugbetaald voor je 1e consult.

Wat kost een globaal medisch dossier?

Het globaal medisch dossier kost 32 euro, maar die betaling gebeurt rechtstreeks tussen de arts en je ziekenfonds.

Wat als je een andere arts raadpleegt?

Als de arts die je raadpleegt niet de arts is die je dossier beheert (of een arts van dezelfde groepering zoals in een groepspraktijk), dan heb je geen recht op de hogere terugbetaling. Uitgezonderd als deze andere arts toegang heeft tot de gegevens van je globaal medisch dossier en als hij daarvoor je toestemming heeft.

Als je een andere arts raadpleegt, vraag hem dan om de nuttige informatie door te sturen naar je huisarts. Zo blijft je globaal medisch dossier volledig.

Wat als je van huisarts verandert?

Ja kan op elk moment van huisarts veranderen. Vergeet dan wel niet te melden aan je nieuwe arts dat hij of zij je globaal medisch dossier moet beheren.

Hoe lang geeft een globaal medisch dossier recht op hogere terugbetaling?

Dit voordeel van een globaal medisch dossier blijft geldig tot het einde van het 2e kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening of verlenging van je dossier. Bijvoorbeeld: je opent je globaal medisch dossier op 21 januari 2022 waardoor je recht hebt op een hogere terugbetaling tot 31 december 2024. Je globaal medisch dossier kan ook verlengd worden. Dat gebeurt automatisch door je ziekenfonds indien je 1 keer om de 2 jaar je huisarts raadpleegt.

Misschien kom je wel in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming?

Spijtig genoeg weten niet veel mensen dat ze recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Je ziekenfonds kan je hierbij helpen. Samen met hen wordt een inkomensonderzoek gedaan om na te gaan of je al of niet in aanmerking komt.

Wat is nu een verhoogde tegemoetkoming (VT)?

Het beschermt mensen tegen hoge gezondheidskosten. Je betaalt minder bij de dokter en de apotheek of in het ziekenhuis. Verder geeft de verhoogde tegemoetkoming ook recht op enkele kortingen en sedert de energiecrisis ook op het sociaal energietarief.

Heb jij recht op de verhoogde tegemoetkoming?

Je kan recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming door een sociaal voordeel of statuut, zoals een leefloon, tegemoetkoming voor een persoon met een handicap en inkomensgarantie voor ouderen. Maar ook op basis van een laag gezinsinkomen kan je kans maken op de verhoogde tegemoetkoming.

Bekijk of jij in aanmerking komt op www.solidaris.be/vt en maak een afspraak in je kantoor: www.solidaris.be/afspraak.

De verhoogde tegemoetkoming kan je heel wat besparen. Zo betaal je enkel het remgeld bij de huisarts. De rest betaalt het ziekenfonds rechtstreeks aan de dokter. Gecombineerd met je globaal medisch dossier betaal je bij de huisarts slechts 1 euro. Je betaalt ook minder in het ziekenhuis en voor sommige medicijnen.

Als uitsmijter nog dit. Hoe kies je je huisarts?

Met een globaal medisch dossier betaal je slechts 4 euro in plaats van 6 euro remgeld bij de huisarts

Een huisarts is je allereerste aanspreekpunt als je je fysiek of mentaal niet goed voelt. Dat moet iemand zijn bij wie jij je helemaal op je gemak voelt en die je kan vertrouwen. Het goede nieuws: je kiest je huisarts helemaal zelf. Je hebt als patiënt de vrije keuze voor je zorgverleners. Dat wil ook zeggen dat je op elk moment kan veranderen van huisarts, als je dat wil.

Een huisarts mag je wel weigeren als nieuwe patiënt, behalve in een spoedsituatie of tijdens een wachtdienst. En uiteraard mag een huisarts niemand weigeren op basis van geloof, huidskleur, leeftijd of gender.

Soms last een huisarts(enpraktijk) een patiëntenstop in omdat hij geen nieuwe patiënten meer kan aannemen door te veel werk. Hierdoor kan hij je niet meer goed helpen en verzorgen. Bovendien is er stilaan een tekort aan huisartsen. Als een huisarts je afwijst, krijg je normaal een doorverwijzing naar een andere dokter in de buurt.

Wist je dat je je kan inschrijven in een wijkgezondheidscentrum of medisch huis? Daar betaal je niets voor je consultatie. Het centrum krijgt van de ziekenfondsen een vast bedrag per patiënt, waardoor jij niet hoeft te betalen. Hou er rekening mee dat er nog niet overal wijkgezondheidscentra zijn. En soms passen ook zij een patiëntenstop toe.

Meer informatie
www.niksteveel.be

Dit is een artikel uit S-Plus Mag januari-februari-maart 2023. Lees hier nog meer artikels.