Zijn dit de jobs die we willen?

door S-Plus

Nieuwe technologieën en nieuwe manieren van tewerkstelling veranderen hoe we produceren en werk organiseren. Tijd om mens en milieu centraal te zetten en onze toekomst in handen te nemen. Zo krijgen we de jobs die we willen!

Ook jij kan het verschil maken. Of je nu beleidsmaker, een bewuste (ex-)werknemer, student, huisvader, -moeder of bedrijfsvoerder bent. Ontdek het zelf!

Wereldwijd en internationaal

De toekomst is nu! Gedaan met de afbouw van waardig werk, om toch maar meer winst te maken.

Voor iedereen wereldwijd een toekomst met een goede job, werkzekerheid, sterke arbeidsrechten, sociaal overleg en met een sociaal vangnet als je ziek, oud of werkloos bent: dat is het streefdoel van FOS, de solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen. Waardig werk in een wereld in verandering is mogelijk.

Lokale vakbonden, verenigingen, ledenorganisaties en activisten geloven er alvast in. Ze maken in hun directe omgeving het verschil, maar voeren hun pleidooi ook op internationaal niveau. Op onze solidariteit kunnen ze rekenen.

Met de campagne ‘De jobs die we willen’ brengt FOS de straffe verhalen van die mensen en organisaties naar buiten.

Ze stappen naar beleidsmakers en naar de vrouwen en mannen in de straat en vragen hen om een deel uit te maken van de golf van positieve verandering. Want een solidaire toekomst voor iedereen, met de jobs die we willen: het kan!

Ontdek handige tips voor waardig werk

Maak zelf het verschil! 
Ontdek deze tips om bewust voor waardig werk te gaan. Zo krijgen we de jobs die we willen.