Wat zegt u?

door André

Hebt u ook uw immuunsysteem geboost? En had u daar de tools voor? De jongens van de ‘seelz’ zullen er alvast wel voor zorgen dat u die challenge aankan. Onze massamedia kiezen er intussen ook voor dat voor allerlei doodgewone begrippen Engelse of verengelste termen onze eigen Nederlandse woorden verdringen. Stap voor stap is onze dagelijkse taal aan het verworden tot een mengelmoes van geleende woorden.

Nog niet zo lang geleden hebben we allemaal op school geleerd dat we onnodige Franse woorden moesten vermijden. Zelfs echt ‘Vlaams’ klinkende uitdrukkingen werden afgekeurd als ze letterlijke vertalingen uit het Frans waren. Ja, want dat Frans, dat kon echt niet. Wij moesten onze eigen taal verdedigen, zuiveren. ‘Hier spreekt men Nederlands’ zorgde voor de dagelijkse correcties. Woordkeuze, uitspraak, alles zou verzorgd zijn.

Dat is nu allemaal geschiedenis. De allergie voor alles wat ons vanuit het zuiden bereikt, blijft groot. De jongere generaties houden niet meer van het Frans en leren het ook niet (voldoende) kennen. Terzelfder tijd is de strijd voor de eigen taal ook begraven, zelfs bij de zogenaamde Vlaamsgezinden. Onze eigen leiders zijn nog zelden voorbeelden van goed taalgebruik. De slaafse overnames uit het Engels nemen ook in de politiek met de dag toe. Het klinkt modern en trendy die Engelse woorden te gebruiken, en vooral: jong.

Eén bedenking daarbij: echt betere kennis van het Engels heeft dat allemaal niet opgeleverd. Wie op de sociale media wat rondzwerft, leest daar de grootste fouten tegen de taal van Shakespeare. Wat de meesten leren, is het taaltje van de tv en dat hoeft niet correct te zijn. Af en toe een catchy term en je bewijst dat je echt wel Engels kent. Het volstaat dat we elkaar smurfen, nietwaar?