Visie op het vrijwilligersbeleid 2021-2025

We richten ons tot plussers uit Vlaanderen en Brussel. De lokale groepen vormen de basis. Onze werking wordt gedragen door vrijwilligers met pit ondersteund door enthousiaste professionele medewerkers.

De centrale drijfveer is de uitbouw van een leeftijdsvriendelijke gemeenschap door een gezonde kijk op actief ouder worden. Bij de inzet van vrijwilligers vormt de individuele aanpak en het creƫren van een win-winsituatie het uitgangspunt. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden wat de vrijwilliger zelf verwacht. Ze hebben inspraak over hun takenpakket dat zij als verrijkend en uitdagend beschouwen. S-Plus vertrekt van de sterktes en kwaliteiten van zowel vrijwilligers als van de organisatie. Tegelijk biedt het een antwoord op de diverse noden en uitdagingen die een seniorenvereniging heeft.

Lees heel de visie.