Opstartnota corona voor de groepen

De Veiligheidsraad van 27 juli 2020 had de impliciete boodschap dat we terug een stuk strenger en voorzichtiger zullen moeten zijn! In persoonlijke sfeer zal een bubbel met 5 nauwere contacten toegestaan zijn en niet-georganiseerde buitenactiviteiten (met afstand) met maximum 10. De georganiseerde activiteiten in verenigingsverband (zoals die van S-Plus) mogen echter nog wel. Opgelet! Voor de provincie Antwerpen gelden er strengere maatregelen.

Het is de S-Plus groepen toegestaan om hun geplande activiteiten te laten doorgaan indien ze dit willen en veilig kunnen, maar we dringen aan op uiterste voorzichtigheid. We benadrukken het strikt naleven van de maatregelen. Activiteiten in openlucht zijn nu het meest aangewezen. Overleg met de educatieve medewerker van S-Plus bij de minste twijfel.

Hou rekening met volgende aanpassingen:
1. (Sociaal-)Culturele activiteiten blijven mogelijk tot maximum 50 personen, mits het naleven van alle maatregelen zoals reeds gemeld. Hier dient ook steeds een begeleider bij te zijn. Het is wel steeds verplicht om een mondmasker te dragen op elk moment bij elke activiteit (ook buiten!). Enkel voor het bespelen van een instrument of het nuttigen van een drankje of eten kan het mondmasker afgezet worden. Indien het mondmasker niet kan gedragen worden, dienen beschermingswanden (plexi of andere) te worden voorzien.

2. Evenementen, waarbij je dus een zittend publiek uitnodigt, mogen in de buitenlucht met maximum 200 personen en binnen met maximum 100 personen. Organiseer je een evenement, gebruik dan het www.covideventriskmodel.be om na te gaan of je evenement aan alle maatregelen voldoet! Ook is er afstemming nodig met de gemeente of dit mag doorgaan, dit kan per gemeente verschillen. (In de provincie Antwerpen zijn evenementen alvast verboden tot eind augustus.)

We raden de groepen zeer sterk aan om steeds de laatste ontwikkelingen op te volgen. De cijfers kunnen snel stijgen en daarmee ook de te nemen maatregelen. Deze kunnen zeer lokaal worden afgekondigd en plaatselijk verschillen. Informeer je dus ook bij de gemeente.

In deze opstartnota geven we jullie dan ook graag enkele aangepaste belangrijke richtlijnen mee om de opstart fijn en veilig te houden, zonder te willen over-protocollen.

Het charter ‘Hoe veilig de draad opnemen als oudere in de samenleving’ is een leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werken. Deze kan je hier terugvinden.

Dit charter was voor ons belangrijk. Want in vele protocollen en sectorgidsen, om in deze coronatijd het maatschappelijke leven te hervatten, werden alle 65-plussers als een kwetsbare doelgroep beschouwd. Dit charter brengt gelukkig enige nuance. Niet de leeftijd is bepalend, wel een kwetsbare gezondheid maakt of je al dan niet tot de risicogroep behoort.

Blijf steeds op de hoogte!
Hou de moed er in, en hou het veilig!

Bedankt S-Plussers!
Het team van S-Plus

Extra bijlage