Charter: Hoe veilig de draad weer opnemen als oudere in onze samenleving

door S-Plus

Corona maakt geen onderscheid. Of je nu jong of iets ouder bent, gezond of ziek, man of vrouw, corona kan ons allen treffen. Dit charter richt zich naar de ouderen en organisaties die met ouderen werken. In vele protocollen en sectorgidsen, om in deze coronatijd het maatschappelijke leven te hervatten, vereenzelvigt men 65+ tot een kwetsbare doelgroep. Dit charter brengt nuance. Niet de leeftijd is bepalend, wel een kwetsbare gezondheid maakt of je tot de risicogroep behoort.

Ouderen zijn niet alleen een omvangrijke groep, ze zijn vooral ook een actieve en onmisbare schakel in onze samenleving. Ze participeren aan cultuur en sport, gaan op stap en proeven van tal van activiteiten en evenementen. Maar ook de vrijwillige inzet van ouderen is van onschatbare waarde. Ze nemen hierin heel uiteenlopende rollen op: als mantelzorger, als vrijwilliger, als lid van een vereniging, als oma of opa. Ze vervullen noodzakelijke taken op heel diverse terreinen als sport, welzijn, cultuur en zorg. Ook voor de ouderen zelf brengen hun engagementen vaak een persoonlijke meerwaarde mee. Niet alleen putten ouderen veel voldoening uit hun vrijwilligerswerk, langs deze weg krijgen ze ook kansen om bij te leren en sociale contacten te onderhouden.

Tijdens de coronacrisis werden deze rollen noodgedwongen anders ingevuld of zelfs tijdelijk stopgezet. Nu de maatregelen teruggeschroefd worden, willen we aangeven hoe ouderen opnieuw de draad kunnen opnemen en op een bewuste en veilige manier hun activiteiten kunnen hervatten. In overleg met de Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams Mantelzorgplatform werd er een charter aangemaakt om de Vlaamse ouderen de nodige handvatten te bieden bij het hervatten van hun sociale activiteiten. Samen met de sectorgids van cultuur, vormt dit de basis voor het opstarten van onze groepen.

Lees hier heel het charter.