Vernietiging wet verenigingswerk

door S-Plus

Het grondwettelijk hof heeft op 23 april beslist dat het vanaf volgend jaar niet meer mogelijk zal zijn om, via verenigingswerk, onbelast bij te verdienen.

Deze regelgeving kwam op 18 juli 2018 tot stand en maakte het mogelijk voor wie werkt of gepensioneerd is, om 6000 euro per jaar bij te verdienen zonder belastingen of sociale bijdragen te moeten betalen. Dit was bijvoorbeeld mogelijk voor het bijklussen in een vereniging of gewoon bij je buurman. De prestaties in dat stelsel leiden niet tot de opbouw van sociale rechten.

Het hof heeft nu geoordeeld dat die regelgeving in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Ze vinden dat personen die dezelfde activiteit uitoefenen als werknemer of zelfstandige zonder “redelijke verantwoording” zeer verschillend behandeld worden onder die wetgeving, wat betreft de arbeidswetgeving, het sociale zekerheidsstelsel en de fiscaliteit.

Onbelaste prestaties zullen nog tot 31 december 2020 geleverd kunnen worden om nadelige gevolgen voor de personen in het huidig stelsel te voorkomen.