Vandaag geen regen

door André

Wellicht is het u ontgaan, want de media hebben er nauwelijks aandacht aan besteed, maar de voorbije weken kreunde en stikte een belangrijk deel van onze wereld onder een verzengende hitte. In India werd dagenlang een temperatuur van meer dan 40° Celsius genoteerd, tot zelfs tegen de 50°. Temperaturen waarbij het voor een aantal mensen niet meer leefbaar is. Maar ja, India is ver van hier en we liggen er niet wakker van.

Bij ons blijven de temperaturen zacht en we kunnen er goed van genieten, maar stilaan lezen we weer over dreigende watertekorten. Die dreiging wordt enerzijds nog wat geminimaliseerd, maar voor wie de zaken wat nader bekijkt, is het duidelijk. Onze watervoorraden beginnen onder druk te staan. Na de coronajaren valt het de overheden nu wel moeilijk om strenge maatregelen aan te kondigen, zodat het blijft bij wat oproepen om toch maar zuinig te zijn met water. Echte maatregelen, zoals een beperking op niet-noodzakelijk gebruik van water – het vullen van zwembaden en dergelijke – blijven voorlopig nog uit. De droogtecommissie (ja, hoor, die bestaat echt) volgt het waterpeil nauwgezet op.

Hoe dan ook wijzen deze verschijnselen, de extreme hitte in India, de dreigende droogte in onze streken (en ook meer zuidelijk), de grote natuurbranden elders, er toch op dat de zorgen om het klimaat niet voorbij mogen zijn. Door corona is dat allemaal naar de achtergrond geduwd, maar we moeten er ons echt van bewust worden dat we op deze verspillende manier niet verder kunnen gaan. De individuele burger kan hier maar beperkt op ingrijpen, maar we kunnen wel proberen druk uit te oefenen op de verschillende besturen. Zo niet, dan zou het kunnen dat we op een dag zonder waterdruk komen te zitten.