Van harte

door André

Herinnert u het zich nog, die eerste keer dat u verliefd werd? Een gevoel dat u even van de wereld deed loskomen, dat u zo overweldigde dat u eigenlijk de hele wereld wilde omarmen? En dat allemaal voor één persoon die dat in gang zette. Toen dacht u natuurlijk ook dat dat de enige en onvervangbare was, een persoon die u nooit meer zou kunnen missen. Maar waarschijnlijk is het dan toch wel even anders gelopen. Er zijn wellicht niet zoveel mensen die met hun eerste lief zijn getrouwd.

Voor sommigen is dat slecht geëindigd, want ze hebben gezocht, maar niet gevonden

Hoe dan ook was dat gevoel een teken, een teken dat de mens niet gemaakt is om met zichzelf alleen te blijven. Alleen was die verliefdheid op die éne persoon een beetje bedrieglijk, in die zin dat de kern ervan eigenlijk was dat u zich op dat moment met de wereld wilde verbinden. In die ene bijzondere zat de hele mensheid, want als verliefdheid tot liefde moet leiden, dan is het nodig dat het iets meer wordt dan een ‘egoïsme à deux’. Jammer genoeg heeft de romantische visie op de liefde onze kijk zo verengd. Vandaar dat zoveel mensen op zoek zijn gegaan naar die ene uitzonderlijke die van hen zou houden en van wie zij dan ook zouden houden. Voor sommigen is dat slecht geëindigd, want ze hebben gezocht, maar niet gevonden.

We moeten vooral zelf zoeken hoe wij echt lief kunnen hebben

Als we echt tot liefde willen komen, dan moeten we er eerst toe in staat zijn de ander, de mens in al zijn vormen en kleuren, graag te zien. Pas als we liefde kunnen voelen voor de mensheid, kunnen we die ook bereiken bij die ene persoon die voor ons dan alle mensen vertegenwoordigt. Met andere woorden: de liefde tussen twee mensen die de rest van de wereld buitensluit, is geen echte liefde. Dat zal u misschien wel hard in de oren klinken, maar het is een belangrijke gedachte. We moeten dus niet alleen proberen iemand te vinden die ons bemint, maar vooral zelf zoeken hoe wij echt lief kunnen hebben. Als wij in dat laatste slagen, dan komen we vanzelf die ene unieke tegen.

Voor wie twijfelt: lees ‘Liefhebben een kunst, een kunde’ van Erich Fromm.