Tijd om te beslissen. Ons geduld is bijna op!

door S-Plus

In naam van alle Vlaamse Ouderenorganisaties werd onderstaande oproep om te beslissen rond het ‘Charter voor ouderen’ bezorgd aan de ministers Jambon en Beke. De Vlaamse Ouderenraad heeft constructief meegewerkt tot het tot stand komen van dit charter. Zij zijn van oordeel dat alle nuances vervat zitten in het voorliggende ontwerp, en dat het uitblijven van een beslissing het opstarten van het socio -culturele verenigingsleven voor ouderen onmogelijk maakt.

OPROEP

Geachte minister,

De sector van de Vlaamse Ouderenverenigingen was de eerste sector in Vlaanderen om haar activiteiten t.g.v. de Corona-crisis stil te leggen. We namen onze verantwoordelijkheid en kregen hiervoor applaus van de virologen. Toen enkele dagen later de algemene lockdown tot stand kwam bleek deze verantwoordelijkheid zeer terecht.

Sindsdien blijven onze leden trouw de richtlijnen opvolgen. Plichtsbewust en met voldoende wijsheid in pacht zijn ouderen perfect in staat om zelf de regie van hun leven in handen te nemen.

Doch trekken we vandaag met alle ouderenverenigingen aan de alarmbel!

Het basisprotocol cultuur bevat de nadrukkelijke uitsluiting van de 65+’ers om hun activiteiten te kunnen hervatten en verwijst naar het komende ‘charter voor ouderen’. Aan dit charter hebben wij, samen met de Vlaamse Ouderenraad, constructief meegeschreven.. Dat typeert onze sector. Dit ‘charter’ bevat alle nodige nuances, en kreeg instemming door virologe Mevr Vlieghe.

We stellen vandaag vast dat er bijkomende vragen worden geuit door de geriaters en gerontologen, in het bijzonder over de mantelzorgers en hulpverleners. Deze bijkomende vragen zijn, hoewel relevant voor kwetsbare ouderen, momenteel de reden waardoor vele actieve senioren in het verenigingsleven in Vlaanderen niet kunnen hervatten. En dit doet ons pijn…

• We zien lokale dienstencentra hervatten. Toch gericht op 65+ ?
• We zien vrijwilligerswerkingen opstarten in WZC’s.
• We zien ouderen ingeschakeld worden door lokale besturen om bijv. mondmaskers te bedelen.
• We zien wielertoeristenclubs met in hun rangen 65+’ers op de koersfiets.

Wij begrijpen dit niet! Waarom kan dit ook niet voor ouderenverenigingen?

Wij namen tijdig onze verantwoordelijkheid. Vandaag verwachten we van de bevoegde overheden en ministers dezelfde daadkracht en verantwoordelijkheidszin. Met het charter liggen alle kaarten helder op tafel. Er zijn geen fundamentele bedenkingen meer, maar hier en daar nog komma’s en voetnoten.
Wij aanvaarden niet langer deze botte uitsluiting van 65+’ers bij de heropstart van het maatschappelijk en sociaal culturele leven niet. Het charter geeft net zuurstof aan het verenigingsleven en zorgt voor de nodige elan in onze maatschappij.

Mogen wij aandringen op een spoedige positieve beslissing! En rekenen erop dat we deze week onze achterban hierover kunnen informeren.

Getekend door alle Vlaamse ouderenverenigingen