Snelheid op snelwegen

door Jan

Soms besef ik dat ik oud word.
Oud in de betekenis van 'al veel gezien' en 'al wat meegemaakt'.

Zo kan ik mij wel eens opwinden over zaken waarover in het verleden al beslissingen werden  genomen. Zaken die normaal gezien tot het collectief geheugen zouden moeten behoren. Fouten uit het verleden die werden rechtgezet, en waarvan we toen beslisten: 'dit nooit meer'.

Maar blijkbaar is het collectieve geheugen niet zo sterk: ik denk soms dat het zelfs geen mensenleven meegaat.

Er heerst dan een gevoel van 'laat het onze tijd nog meegaan, en laten we er van profiteren zolang het nog duurt'.

Zo kan ik nogal kwaad worden als ik de discussies opnieuw hoor oplaaien over het nut van de automatische indexatie van de lonen. Of de manier waarop de stijgende inflatie moet worden aangepakt. Kortom, zaken waar we het in een niet zo ver verleden over eens waren hoe ze aan te pakken. Of gewoon, omdat we leerden uit de fouten die we toen maakten.

Zo ook met de vraag of de maximale snelheid op de snelwegen naar omlaag moet.

Wat een onzin wordt hierover rondgebazuind.

Alle, ja alle experts zijn het erover eens dat het verlagen van de snelheid van pakweg 120 naar 100 km per uur enkel voordelen oplevert. Niet enkel in verbruik, maar ook in mensenlevens is de winst aantoonbaar. Ja, zelfs de doorstroming zal erop vooruitgaan. Dus denk je dat de politiek volgt.

Maar dat is zonder de kortzichtigheid van de huidige generatie politici gerekend. Hun geheugenspanne reikt immers niet verder dan één verkiezing. Dus van daar zal het verstand niet komen.

Maar dan denk je dat de man in de straat wel slimmer is.

Maar ook dat klopt niet. Heel wat mensen verwarren vrijheid immers met mogen doen wat ze willen. 

Algemeen belang? Nooit van gehoord, of in ieder geval, niet voor mij. Misschien ben ik te hard, misschien is het de tijdsgeest. Heel wat mensen beseffen immers dat onze manier van leven, onze manier van verkwisten, stilaan aan z'n einde komt. Er heerst dan een gevoel van “laat het onze tijd nog meegaan, en laten we er van profiteren zolang het nog duurt”.

Ik ben anders opgevoed, en soms prikt dat. 
Maar dat komt wellicht omdat ik oud word.