Project Zorgmoatjes van S-Plus geselecteerd voor De Warmste Week

door S-Plus

Het thema van De Warmste Week 2021 is ‘Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen’. 1 op de 5 Vlamingen geeft aan niet zichzelf te kunnen zijn. Ze kunnen dat niet door hoe ze eruit zien, wie ze graag zien, omdat ze minder kansen krijgen in het leven of omdat het mentaal of fysiek (even) wat minder gaat. Daarom kiest De Warmste Week dit jaar voor één centraal thema.

PROJECTEN

De Warmste Week zal dit jaar geld inzamelen om concrete projecten te realiseren rond ‘Kunnen zijn wie je bent’. Alle projecten kwamen tot stand na een oproep van De Warmste Week aan VZW’s en non-profitorganisaties om concreet een eigen invulling te geven aan ‘Kunnen zijn wie je bent’ en een plan uit te werken van wat ze precies willen realiseren. De projecten die effectief steun gaan krijgen, werden niet beslist door De Warmste Week, maar door een onafhankelijk jury van de Koning Boudewijnstichting aangevuld met enkele #DWW21 jongerenambassadeurs. Het project ‘Zorgmoatjes’ van S-Plus werd 1 van de 200 gekozen projecten.

PROJECT ZORGMOATJES VAN S-PLUS

Zorgmoatjes van S-Plus zijn vrijwilligers die inzetten op activiteiten voor personen met dementie én hun mantelzorger. Het project wil 4 doelstellingen bereiken, namelijk:

  • personen met dementie en hun mantelzorger uit hun sociaal isolement halen;
  • het taboe rond dementie doorbreken;
  • de mantelzorger ondersteunen en ontlasten;
  • ontmoeting en ervaringsuitwisseling tussen mantelzorgers stimuleren.

Als persoon met dementie wil je het gevoel hebben dat je er nog bij hoort en kan deelnemen aan een vrijetijdsaanbod en sociaal contact. Dit geldt trouwens net zo voor de mantelzorgers. Ook zij hebben recht om te kunnen zijn wie ze zijn, en niet te verengen tot enkel 'zorger'. Met dit project kunnen zowel de personen met dementie als hun mantelzorger blijven wie ze zijn.

DEMENTIE

De diagnose dementie is niet niets. Ze heeft vaak ingrijpende gevolgen voor de relatie tussen de persoon met dementie en de mantelzorger. Toch is het belangrijk om ook samen te blijven genieten en te ontspannen. Dit kan samen, maar ook apart. Zorgmoatjes organiseren activiteiten die hierbij kunnen helpen. S-Plus wil al langer het taboe rond dementie bespreekbaar maken. We willen met dit initiatief de mensen niet wegsteken, in tegendeel. Iedereen heeft het recht om te kunnen blijven participeren. Mensen met dementie, maar zeker niet te vergeten ook hun mantelzorger.

GELD INZAMELEN

Al het ingezamelde geld komt in één pot, namelijk het DWW Fonds. Dat Fonds waakt over het bedrag dat nodig is om de 200 gekozen projecten te realiseren. Wil jij meehelpen om al deze projecten waar te maken? Dat kan! Organiseer een actie voor De Warmste Week of koop een vlammetje.

Heb jij centen verzameld door wafels te bakken voor al je buren? Organiseren jullie een sponsorwandeltocht met de leden? Worden er mutsen gehaakt? Jullie zijn de échte helden van De Warmste Week. Jullie maken het verschil en daar zijn we enorm dankbaar voor!

Je kan het ingezameld geld overmaken aan De Warmste Week via de betaalpagina.

https://dewarmsteweek.be/info/wil-je-zelf-een-actie-organiseren

De pins van de warmste week zijn te koop online, of in een KBC kantoor.