Plussers geven kinderen extra leeskansen in Hemiksem

19-06-2023

Sinds 2022 zetten S-Plusleden van Hemiksem zich vrijwillig in om kinderen van Basisschool De Regenboog te leren lezen. Op dinsdag 6 juni bracht ik een bezoek aan de school en sprak met Nicole, S-Pluslid en de enthousiaste coördinator van dit initiatief, en Katja, zorgcoördinator voor de lagere school.

Hallo Nicole, bedankt dat je de tijd neemt voor dit interview. Kun je ons meer vertellen over het project waar je als vrijwilligster bij betrokken bent?

Nicole: "Natuurlijk, graag! Ik ben betrokken bij een project op een basisschool waar we kinderen extra leeskansen bieden. Het project is mee opgestart door Hendrik Wastyn, de voorzitter van de lokale S-Plusgroep in Hemiksem, en Veerle Eyckmans, de educatief medewerkster van S-Plus in de provincie Antwerpen. We werken nauw samen met de school om het leesniveau van de kinderen te verbeteren."

We werken nauw samen met de school om het leesniveau van de kinderen te verbeteren

Dat klinkt interessant. Kun je ons wat meer details geven over hoe het project precies werkt?

Nicole: "Zeker. We hebben één vrijwilliger toegewezen aan één kind, waardoor er altijd een 1-op-1 begeleiding is. Het is ons doel om de kinderen uit te dagen, daarom stimuleren we hen om te lezen op een niveau dat één niveau hoger is dan hun huidige leesniveau. Kinderen uit het eerste leerjaar krijgen 15 minuten leestijd, terwijl kinderen uit het tweede leerjaar 20 minuten leestijd hebben. We gebruiken een chronometer om de tijd nauwkeurig bij te houden."

Hoeveel vrijwilligers zijn er betrokken bij het project?

Nicole: "Momenteel hebben we 16 vrijwilligers die deelnemen aan het project. We werken in vaste duo's, waarbij elke vrijwilliger een vast kind begeleidt."

We noemen onszelf altijd "Super-Plussers" op de school

Wat gebeurt er als een vrijwilliger niet aanwezig kan zijn?

Nicole: "Als een vrijwilliger op een bepaalde dag niet aanwezig is, komt het bijbehorende kind die dag niet om te lezen. Het is belangrijk dat er altijd een vrijwilliger beschikbaar is voor de 1-op-1 begeleiding."

Hebben de vrijwilligers een specifieke opleiding gekregen voor dit project?

Nicole: "Nee, de vrijwilligers hebben geen specifieke opleiding gekregen. We praten wel na bij een tas koffie. Dan hebben de vrijwilligers tijd om tips uit te wisselen en ervaringen te delen. Dit helpt ons om van elkaar te leren en ons werk te verbeteren."

Hoe reageerde de school op dit project?

Nicole: "De school zet zich heel hard in voor het project. Leerkrachten hebben echter niet altijd de tijd om individueel met de kinderen aan de slag te gaan. Onze vrijwilligers kunnen die tijd wel bieden. Toen we het project aan de directrice van de school voorstelden, werden we met open armen ontvangen. Er was aanvankelijk wel wat bezorgdheid bij de leerkrachten over de verwevenheid met de politiek, maar we hebben hen gerustgesteld dat S-Plus geen politieke organisatie is en dat iedereen welkom is bij ons. We noemen onszelf altijd "Super-Plussers" op de school."

Katja is zorgcoördinator op Basisschool De Regenboog. Ze zorgt er mee voor dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hiervoor werkt ze samen met partners binnen en buiten de school.

Hallo Katja, fijn dat met ons wil praten over het S-Plus leesproject op jouw school. Kun je ons meer vertellen over het leestraject dat jullie op school zijn gestart?

Katja: "Zeker! We hebben opgemerkt dat de leesniveaus van de kinderen achteruitgingen, dus zijn we een leestraject gestart in samenwerking met OVSG (de koepel van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs). We leggen daarbij de nadruk op technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en taal in het algemeen."

Door de samenwerking krijgen de kinderen nu een extra leeskans

Dat klinkt als een waardevol initiatief. Hoe heeft de samenwerking met S-Plus hieraan bijgedragen?

Katja: "Door de samenwerking krijgen de kinderen nu een extra leeskans. We combineren de inspanningen in de klas met de individuele leeskansen die ze krijgen via S-Plus. We merken duidelijk dat de kinderen vooruitgaan en zich ontwikkelen op het gebied van lezen."

Wanneer is het project gestart en hoe hebben de leerkrachten en vrijwilligers gereageerd?

Katja: "Het project is gestart in 2022 met het 2de leerjaar, en in januari 2023 is het 1ste leerjaar erbij gekomen. Zowel de leerkrachten als de vrijwilligers zijn ontzettend enthousiast. De kinderen vinden het ook geweldig om samen met de vrijwilligers van S-Plus te lezen."

Dat is prachtig om te horen. Zijn er nog andere positieve aspecten die je kan benoemen?

Katja: "Absoluut. Een mooi gebaar van dankbaarheid was dat het oudercomité een ontbijt heeft georganiseerd en de kinderen hebben persoonlijke geschenken geknutseld voor de vrijwilligers. Nicole heeft ook een schoolbibliotheek opgezet samen met een leerkracht van de school. Hierdoor kunnen de kinderen ook boeken meenemen om thuis te lezen."

Interesse of vragen?
Wil jij starten met Leesplussers in jouw gemeente of heb je vragen over dit project? Neem contact op met Veerle Eyckmans via veerle.eyckmans@s-plusvzw.be of 0478 88 17 17