Petitie: bankenservice, betaalbaar en in de buurt

door S-Plus

De dienstverlening van banken neemt jaar na jaar af. Naast de duidelijke afbouw van het aantal bankkantoren, verdwijnen ook geldautomaten uit de buurt. Dit zorgt ervoor dat minder mobiele personen, nog meer beperkt worden in hun vrijheid en zelfstandigheid.

Teken hier!

Cijfers bewijzen dat dit fenomeen al enkele jaren gaande is. In 2018 waren er in ons land nog 8.235 geldautomaten, in 2020 zijn er dat nog slechts 6.411. Meer dan één op de vijf geldautomaten is op twee jaar tijd dus verdwenen. Wat nog problematischer is, is de afname van het aantal bankkantoren: 6.527 in 2015 en vijf jaar later slechts 4.232. Het aantal kantoren nam dus af met 35%, en die trend zet zich nog door.

Met onze petitie verzoeken wij:

  1. een bankautomaat in de buurt (binnen de 1.5 km),
  2. dat de afhaling van geld gratis is,
  3. dat gezorgd wordt voor bereikbare en toegankelijke bankkantoren,
  4. en dat de afbouw van betaalbare fysieke dienstverlening stopt.

Hoe ondertekenen?

  1. Klik hier om naar de petitie te gaan
  2. Vul je naam in (minstens een voorletter en een achternaam)
  3. Vul je e-mailadres in
  4. Vul je woonplaats in (waar je nu woont, op het tijdstip van ondertekenen)

Let op, mocht je de petitie al op papier getekend hebben, dan is het niet meer nodig om deze online in te vullen. 

Extra bijlage