Overdreven snelheid

door André

52? 53? 54? U hebt ze wellicht ook al in de bus zien vallen. Een boete wegens overdreven snelheid. Na de zogenaamde correctie. (Nog pijnlijker als de overtreding in een zone 30 wordt vastgesteld. Daar ben je wel heel snel een ‘snelheidsduivel’). Op zich kan men natuurlijk niet veel inbrengen tegen de controles op de snelheid. Nog altijd gebeuren in ons land te veel en te zware ongevallen. Een lagere snelheid zal de gevolgen van een ongeval en zelfs de kans erop aanzienlijk verkleinen. Tot zover gaan we natuurlijk wel mee. Op het verantwoordelijkheidsgevoel van sommige chauffeurs kan je nu eenmaal niet rekenen.

Wat voor de ene een onprettig fait-divers is, is voor de ander misschien letterlijk een streep door de rekening

Daarnaast is er natuurlijk de sociale kant van het verhaal. De boetes zijn lineair, dat wil zeggen dat er een vast tarief aan de basis is en dan een toeslag voor snelheden die meer dan 10 km/u hoger liggen dan de toegestane snelheid. Dat betekent dan ook dat de basisboete voor een overtreding een 60 € bedraagt. Voor iedereen. En daar knelt het schoentje (toch?). Dat bedrag is voor niemand plezierig, maar voor mensen die het al moeilijk hebben, die een bescheiden inkomen hebben, valt dat toch een heel stuk zwaarder uit dan voor iemand die meer dan behoorlijk geld verdient. De ‘gelijkheid’ tussen alle burgers botst hier m.i. op het principe van de ‘billijkheid’. Wat voor de ene een onprettig fait-divers is, dat na wat ontevredenheid snel vergeten wordt, is voor de ander misschien letterlijk een streep door de rekening.

In een tijd waarin alsmaar meer geflitst en beboet wordt, is het misschien wel gepast om de vraag te stellen of het mogelijk is de boete te verbinden aan het inkomen. Dat betekent dan toch een bestraffing die evenredig is met de financiële mogelijkheden van de overtreder. Is dat moeilijk te realiseren? Kan dat b.v. op basis van de belastingbrief berekend worden? Ik stel de vragen. Of zijn die bedenkingen onterecht? Is het te ingewikkeld en/of te duur om dat verschil te berekenen? Of heeft iemand b.v. schrik dat de gepensioneerden nu allemaal sneller gaan rijden?