Op 1 mei Samen S-Plus, Samen Vooruit

door S-Plus

De corona crisis leert ons één ding:
Gezondheid en solidariteit zijn essentieel voor een faire en duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Gezondheid is onze grootste rijkdom. Daarom timmert S-Plus aan een gezonde samenleving waarin we ons goed in ons vel voelen. Een missie die vandaag meer dan nodig blijkt te zijn. Want onze gezondheidszorg en sociale zekerheid staan vandaag onder zware druk. Het gecombineerde resultaat van een jarenlang proces van weinig ambitieus ouderenbeleid en besparingen in de zorgsector, breken ons zuur op.

S-Plus zegt stop. Ons hart bloedt en we roepen luid op om van solidariteit opnieuw een ‘werk’- woord te maken. Solidariteit is doen. Het is onze visie dat elke burger actief ouder kan worden en gezond kan participeren aan de samenleving. Samen bouwen aan een betere, duurzame toekomst. Daarom pleiten we voor een sterke overheid en publieke (zorg)instellingen die een kwalitatieve gezondheidzorg voor iedereen garandeert.

Een goede gezondheidzorg garandeert dat meer mensen deelnemen aan de samenleving. Door ongelijkheid te bestrijden in elke levensfase maken we onze samenleving rechtvaardiger en toegankelijker. Door slim te investeren in publieke gezondheidszorgsystemen en zorgpersoneel garanderen we het welzijn voor allen. Investeren in gezondheid, is investeren in duurzame groei voor iedereen.

Voor S-Plus is de toegang tot betaalbare, kwalitatieve gezondheidszorg een basisrecht en dat moet zo blijven.

Samen S-Plus, omdat we samen meer kunnen en elkaar nodig hebben.

Als je snel wil gaan, ga je alleen
Als je ver wil gaan, ga samen.