Senioren zijn meer dan een kwetsbare groep

door S-Plus

Voor S-Plus is het van essentieel belang dat ouderen niet alleen als een kwetsbare groep mensen worden bekeken, maar ook als een groep van actieve mensen met ervaring en competenties die hun rol in de gemeenschap willen opnemen, in verbinding met anderen. Welzijn en veiligheid moeten daarbij hand in hand gaan. Dat resulteerde in een sterk signaal vanuit de Vlaamse Ouderenraad, gedragen door alle seniorenorganisaties.

Lees de reactie

Samen tegen corona