Pensioenen en het coronavirus

door S-Plus

Hieronder vind je de nodige informatie over jouw pensioen en diensten tijdens corona.

 • Tijdens de periode van de beschermende maatregelen tegen het coronavirus zijn de kantoren van de Federale Pensioendienst voor alle publiek gesloten.
  De FPD blijft bereikbaar via mail en telefoon (gratis nummer 1765).
 • De FPD garandeert een correcte uitbetaling van de pensioenen in België via een overschrijving op jouw zichtrekening.
  Bij betalingen via de postbode (postcheques) dient de postbode de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.
  De betaalopdrachten voor gepensioneerden die in het buitenland wonen, worden op de normale tijdstippen doorgegeven.  De verwerking door de buitenlandse instellingen kunnen hinder ondervinden door de coronamaatregelen die het betrokken land hanteert.
 • Aanvragen voor pensioen en IGO verlopen normaal via de website Mypension.
  Uitzonderlijk kunnen tijdens deze periode aanvragen ook ingediend worden via brief, het elektronisch contactformulier en zelfs telefonisch.
 • De controle op de verblijfsvoorwaarden voor IGO-gerechtigden is tijdelijk stopgezet.