Brief aan de premier

door Hugo

Ik ben één van de 58.000 burgers die de overheden voor de rechtbank heeft gebracht in de Klimaatzaak. Drie maanden geleden kregen we na jaren wachten gelijk van de Brusselse rechtbank. De overheid schendt ons recht op een gezond leven. Dat hebben duizenden medeburgers in Wallonië, Limburg en Vlaams-Brabant recent ervaren. Ze werden slachtoffer van overstromingen. En dit zijn geen natuurrampen. Ze zijn door de mens veroorzaakt. Hij verandert het klimaat, want hij blijft steenkool, olie en gas gebruiken. Dat daarbij gassen, broeikasgassen vrij komen die het klimaat veranderen weten we al lang. Wetenschappers hebben al ruim dertig jaar geleden voorspeld dat die klimaatverandering voor onze streken langdurige droogte en hevige regenval zou veroorzaken.

Omdat we dit wisten en omdat de overheden geen geschikte maatregelen namen zijn ze nu veroordeeld door de rechtbank. Ons recht op veiligheid, op gezondheid, op leven is geschonden.

Drie maanden na de rechterlijke uitspraak blijft het ondraaglijk stil. Dat is heel anders dan in Duitsland. Daar heeft het Grondwettelijke Hof in april geoordeeld dat het Duitse Klimaatbeleid de mensenrechten van de Duitse burgers schond. De regering Merkel greep prompt in. Nog geen week later verhoogde ze haar ambities fors. Onze Oosterburen willen hun uitstoot van broeikasgassen met 65% verlagen tegen 2030 en tegen 2045 willen ze op nul uitstoot komen. Dat is volgens de klimaatwetenschap nodig om rampen zoals we die onlangs hebben gekend te voorkomen.

Terecht heeft de Klimaatzaak premier De Croo nu een brief geschreven. Daarin wordt deze beklemmende vraag gesteld: "Welke toekomst kiest u voor onze kinderen en kleinkinderen?"

Met de Klimaatzaak vragen wij dat de regering een nationaal crisisplan opstelt en het uitvoert. Al bij al hebben de overheden krachtig gereageerd op de covid-crisis. Tegenover de klimaatcrisis moet dat ook gebeuren.

De waterellende en eerder de droogte hebben voor zeer veel schade gezorgd. Die rampen maken duidelijk dat niets doen veel en veel duurder zal uitvallen dan investeren in een klimaatveilige toekomst.

Klimaatzaak besluit haar brief met een oproep aan de premier: "Begin nu, onmiddellijk, met een drastische verlaging van de Belgische broeikasgasuitstoot naar minimaal -65% in 2030. Er is geen tussenweg. Een zoveelste Belgisch compromis is geen optie. De wetten van de fysica zijn meedogenloos voor compromissen. Laat geen dag meer verloren gaan, want we hebben minder dan 10 jaar om het tij te keren. Maak een einde aan deze beschamende mensenrechtenschending."