Mogen grootouders opnieuw op de kleinkinderen passen?

door S-Plus

Vanaf 18 mei mag het weer sinds het begin van de corona tijd! Kleinkinderen mogen opnieuw bij hun grootouders op bezoek gaan en omgekeerd. Je mag als gezin immers 4 extra contacten tot je bubbel toelaten. Grootouders mogen ook opnieuw op hun kleinkinderen passen, tenminste als ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Je moet als grootouder jonger zijn dan 65 jaar en je mag geen onderliggende aandoeningen hebben. Bovendien mag je ook niet tegelijk mantelzorger zijn want dan kom je in contact met risicogroepen. Daarnaast moet je ook tot dezelfde bubbel behoren als de kleinkinderen. Dat wil zeggen dat je ofwel onder hetzelfde dak woont, ofwel bij de 4 personen zit met wie de ‘huisbubbel’ van de kleinkinderen is uitgebreid.

Oma's en opa’s die aan deze voorwaarden voldoen, moeten geen sociale afstand bewaren met hun kleinkinderen, want dat is volgens de virologen die de Veiligheidsraad adviseren niet haalbaar bij het oppassen. De andere hygiënemaatregelen, zoals regelmatig je handen wassen, moeten wel gerespecteerd worden.

Volgens het Crisiscentrum is het niet de bedoeling dat kleinkinderen bij hun grootouders overnachten.

Bron: VRT.be

Alle grootouders die ouder zijn dan 65 jaar worden hierdoor uitgesloten van deze versoepeling, ongeacht hun reële gezondheidstoestand. De Vlaamse Ouderenraad klaagt het discriminerende karakter van de maatregel aan, en waarschuwt voor het mogelijke precedent. Lees hier het persartikel.

De Vlaamse Ouderenraad maakte een basistekstje voor mensen die melding willen maken van leeftijdsdiscriminatie bij Unia het centrum voor gelijke kansen en tegen discriminatie. Je kan deze tekst uiteraard naar wens en persoonlijke levenssfeer e.d. aanpassen.

Graag maak ik melding van een vorm van leeftijdsdiscriminatie. Als 65-plusser met kleinkinderen word ik geconfronteerd met een discriminerende coronamaatregel van de Nationale Veiligheidsraad. De maatregel stelt dat grootouders tot 65 jaar opnieuw mogen oppassen op hun kleinkinderen. Grootouders van 65 jaar of ouder mogen dat niet, gewoon omwille van hun geboortejaar. Die harde leeftijdsgrens is in strijd met de antidiscriminatiewet.

Er wordt in de maatregel helemaal geen rekening gehouden met de gezondheidstoestand van mensen. Nochtans is die in het kader van de coronacrisis veel belangrijker dan de leeftijd van mensen. De dag waarop iemand 65 jaar wordt, staat niet gelijk aan de dag dat hij/zij plots ‘kwetsbaar’ zou worden.

Melding maken kan op www.unia.be.