Laat je buurt bloeien

door S-Plus

Op 12 april werd in Heist op-den-Berg een man dood aangetroffen in zijn appartement in een drukke winkelstraat. De man zou al een aantal weken overleden zijn. Zijn dood bleef onopgemerkt totdat een buurvrouw uiteindelijk aan de alarmbel trok. Is het dan zo erg gesteld met onze buurten? S-Plus en Bond Moyson vroegen het in West-Vlaanderen aan circa 500 mensen. We peilden naar jouw beleving van jouw buurt, jouw engagement en of je graag meer hulp wil bieden in jouw buurt.

De buurt onder de loep

Een grote meerderheid van de bevraagden (86,9%) vindt het (erg) prettig wonen in zijn/haar buurt. De top 3 van elementen die daartoe bijdragen zijn: nabijheid van winkels en voorzieningen, aanwezigheid van groen en het uitzicht van de buurt.

Ook de verbondenheid met de buurt is groot: bijna 2/3de  (64,2%) leeft mee met wat er in de buurt gebeurt en bijna 1 op de 10 (8,7%) leeft zelfs erg mee met de buurt.

Bijna 2/3de ontmoet minstens 1 keer per week mensen uit de buurt. Bovendien worden deze ontmoetingen positief ervaren.

Engagement

1 op de 4 neemt nooit deel aan activiteiten in de buurt. Bijna 2/3de gaat 1 of enkele keren per jaar naar zo’n activiteit.

Op de vraag of er voldoende georganiseerd wordt in de buurt, antwoordt iets meer dan de helft hierop bevestigend. 1 op de 10 heeft hiervoor geen interesse. Voor 1/3de mag het aanbod nog uitgebreider.

Er werd ook gepeild naar de hulpvaardigheid naar buren toe. De bevraagden antwoordden dat ze in de toekomst vaker aan burenhulp zouden willen doen dan momenteel het geval is. Wat betreft de zaken dat ze nu al doen voor de buren, scoren de categorieën ‘taken i.v.m. planten en dieren’, ‘sociaal contact’ en ‘praktische taken’ het hoogst: ongeveer 1/5de doet dit momenteel voor hun buren. Dezelfde top 3 komt naar voor wat betreft de zaken dat men wel zou willen doen voor de buren in de toekomst. Om elkaar te vinden lijkt een contactpersoon in de buurt de beste oplossing voor 2/3de van de respondenten. 1 op 4 vindt de digitale weg een goed middel om elkaar te vinden en nog eens 1 op 5 zou een aankondigingsbord in de buurt handig vinden. Tot slot werd het belang van persoonlijk contact aangestipt.

Campagne

Naar aanleiding van Europese burendag op 24 mei zet S-Plus i.s.m. Bond Moyson de campagne ‘Laat je buurt bloeien’ op. De bevraging maakt deel uit van het initiatief. Enerzijds willen S-Plus en Bond Moyson hun dankbaarheid uiten ten opzichte van al de mensen die zich vrijwillig inzetten in de buurt. Anderzijds willen ze het belang aantonen van zo’n inzet en mensen motiveren om zich ook te engageren.

De campagne werd mogelijk gemaakt met steun van ING.

S-Plus sprokkelde in kader van Europese burendag warme verhalen over buurtbewoners die er zijn voor elkaar.

Het oog van de camera nam alles deskundig op. Ontdek het snel!