Interactieve praatsessies Levenswijsheden

door S-Plus

In 2021 liep er een bevraging bij de S-Plus leden, onder leiding van Christel Geerts en Charlotte Brys, met als insteek geestelijke gezondheid bij ouderen en levenswijsheid. We stelden een vragenlijst op die ingaat op de leefwereld van senioren, maar ook polst naar hun dromen, verwachtingen en angsten. Meer dan 1300 personen deelden hun ervaringen. Aan de hand van de antwoorden kregen we zicht op welke topics er onder de ouderen spelen. Daarnaast vroegen we ook naar de manieren waarmee ze hier zijn omgegaan. Het rapport met de resultaten van deze bevraging vind je hier

Deze levenswijsheid willen we in een gesprek naar boven brengen. Charlotte Brys is zelfstandig ouderenpsycholoog, klinisch psycholoog, gerontoloog en integratief psychotherapeut met een eigen praktijk in Aalst. Als vervolg en als antwoord op het onderzoek, wil ze graag in dialoog gaan over het (g)ouder worden.

Het doel van deze interactieve praatsessie is met elkaar praten over het thema. We willen mensen inspireren en met elkaar in verbinding brengen. Door informatie te delen vanuit de theorie (de wetenschappelijke achtergrondinfo) en de praktijk (de ervaringen van ambassadeurs) maar ook door met elkaar hierover in dialoog te gaan. Er wordt ruimte gemaakt voor de inbreng van de aanwezigen tijdens de sessies.

In 2022 staan sessies gepland rond ‘Omgaan met digitalisering’ en ‘Hulp durven vragen’. In 2023 volgen ‘Blijven bewegen’ en ‘Rouw en verlies’, in 2024 zijn dat ‘Piekeren’ en ‘Cognitief functioneren’.

Interactieve praatsessie ‘Omgaan met digitalisering’

Charlotte Brys schetst de theorie van de digitalisatie bij de oudere volwassenen in cijfers en feiten. Nadien delen de ambassadeurs hun praktijkervaring. Wanneer zijn ze ermee begonnen? Welke beleving hadden ze daarbij? Waar lopen ze online tegenaan en hoe pakken ze dit aan? Nadien is er een dialoog met de aanwezigen. Ben je ooit te oud om digitaal te gaan? Welke vragen hebben de aanwezigen over de online wereld? De ambassadeurs en Charlotte gaan hierover met hen in dialoog.

Data (telkens in de namiddag):

Oost-Vlaanderen dinsdag 22 februari 2022
Limburg dinsdag 8 maart 2022
Vlaams-Brabant donderdag 10 maart 2022
West-Vlaanderen dinsdag 26 april 2022
Antwerpen dinsdag 3 mei 2022

Interactieve praatsessie ‘Hulp durven vragen’

Charlotte Brys schetst de theorie. Waarom is hulp (durven) vragen (soms) zo moeilijk? Wat zijn antwoorden op barrières? Nadien delen de ambassadeurs hun ervaring inzake dit thema. Charlotte en de ambassadeurs gaan nadien in dialoog met de aanwezigen. Welke vragen hebben de aanwezigen over de stap (durven) zetten naar hulp? Wat zijn de moeilijkheden waarmee ze kampen? Hoe zijn deze op te lossen?

Data (telkens in de namiddag):

Antwerpen dinsdag 4 oktober 2022
Oost-Vlaanderen dinsdag 11 oktober 2022
Limburg dinsdag 18 oktober 2022
West-Vlaanderen dinsdag 25 oktober 2022
Vlaams-Brabant dinsdag 22 november 2022