Infosessies Levenswijsheden

door S-Plus

In het voorjaar van 2021 stuurden we samen met Prof. Dr. Christel Geerts en ouderenpsychologe Charlotte Brys een bevraging uit. In de bevraging polsten we naar jullie geestelijke gezondheid. Een thema dat dankzij corona actueler is dan ooit. Maar ook wilden we weten welke jullie ervaringen zijn. Hoe zijn jullie omgegaan met moeilijkere situaties? Welke voorwerpen of uitspraken zijn jullie dierbaar? Welke ervaringen willen jullie delen met leeftijdsgenoten?

De bevraging werd een groot succes. Maar liefst 1255 mensen tussen 41 en 93 jaar vulden hem in. Alle resultaten werden verwerkt in een lijvig rapport, dat je hier kan nalezen.
Een aantal thema’s trokken onze speciale aandacht. Dit zijn enerzijds thema’s waarover de bevraagden zelf aangaven meer te willen weten. Anderzijds zijn er een aantal thema’s die misschien niet bij naam werden genoemd, maar waar we uit de antwoorden konden afleiden dat ze belangrijk zijn voor een groot deel van jullie. Deze 6 thema’s zijn: digitalisering, hulp durven vragen, bewegen, piekeren, cognitief functioneren en rouw en verlies. In 2022 gaan we aan de slag met ‘digitalisering’ en ‘hulp durven vragen’.

De levenswijsheden rond deze thema's willen we in een gesprek naar boven brengen. Charlotte Brys, zelfstandig ouderenpsycholoog, klinisch psycholoog, gerontoloog en integratief psychotherapeut met een eigen praktijk in Aalst, heeft heel wat interessante informatie over de thema's die ze met jullie wil delen. Als vervolg en als antwoord op het onderzoek, wil ze graag in dialoog gaan over het (g)ouder worden.

We plannen over elk van de thema's een infosessie, waarbij er ook ruimte wordt gemaakt voor getuigenissen van ambassadeurs en vragen van de deelnemers. Hiermee willen we mensen inspireren en met elkaar in verbinding brengen. 

In 2022 staan sessies gepland rond ‘Omgaan met digitalisering’ en ‘Hulp durven vragen’. In 2023 volgen ‘Blijven bewegen’ en ‘Rouw en verlies’, in 2024 zijn dat ‘Piekeren’ en ‘Cognitief functioneren’.

Infosessie ‘Omgaan met digitalisering’

Charlotte Brys schetst de theorie van de digitalisatie bij de oudere volwassenen in cijfers en feiten. Nadien delen de ambassadeurs hun praktijkervaring. Wanneer zijn ze ermee begonnen? Welke beleving hadden ze daarbij? Waar lopen ze online tegenaan en hoe pakken ze dit aan? Nadien is er een dialoog met de aanwezigen. Ben je ooit te oud om digitaal te gaan? Welke vragen hebben de aanwezigen over de online wereld? De ambassadeurs en Charlotte gaan hierover met hen in dialoog.

De sessies rond digitalisering vonden plaats in het voorjaar van 2022.

Infosessie ‘Hulp durven vragen’

Charlotte Brys schetst de theorie. Waarom is hulp (durven) vragen (soms) zo moeilijk? Wat zijn antwoorden op barrières? Nadien delen de ambassadeurs hun ervaring inzake dit thema. Wat zijn de moeilijkheden waarmee ze kampen? Hoe zijn deze op te lossen? Er wordt ruimte gemaakt voor inbreng en vragen van de aanwezigen. 

Data (telkens in de namiddag):

Antwerpen dinsdag 4 oktober 2022
Oost-Vlaanderen dinsdag 11 oktober 2022
Limburg dinsdag 18 oktober 2022
West-Vlaanderen dinsdag 25 oktober 2022
Vlaams-Brabant dinsdag 22 november 2022