Hoe verbonden voel jij je?

door Fien Dewancker

Europees onderzoek toont aan dat ouderen meer sociale isolatie kennen dan andere leeftijdscategorieën en zich bijgevolg minder verbonden voelen. Ouderen zouden 9 % minder deelnemen aan sociale activiteiten dan jongere leeftijdscategorieën.

28 % van de plussers voelen zich vaak eenzaam en alleen

Deze sociale verbondenheid blijkt echter een belangrijke factor bij het voorkomen en behandelen van depressieve gevoelens. Dit wordt jammer genoeg weinig onderzocht en niet voorgeschreven als mogelijke behandeling door huisartsen. Om een beeld te krijgen van de verbondenheid van onze plussers verspreidden we in het voorjaar van 2022 een enquête. Hieronder bespreken we een aantal resultaten.

De algemene sociale verbondenheid van S-Plussers

Over het algemeen scoren S-Plussers een 8,18/10 op sociale verbondenheid. Mannen blijken hier ook hoger te scoren dan vrouwen. Daarnaast zien we dat mensen in een slechtere fysieke en/of geestelijke gezondheid minder hoog scoren. Als we deze schaal verder ontleden zien we dat S-Plussers sterk het gevoel hebben dat ze erbij horen wanneer ze bij mensen zijn die ze niet kennen en goed op de hoogte zijn van wat er in de wereld gebeurt. S-Plussers voelen zich wel minder verwant met de meeste mensen en gaan ook lager scoren op actief betrokken zijn in de levens van anderen. 28 % van de plussers voelen zich vaak eenzaam en alleen. Uit ons onderzoek blijkt wel dat mensen met kinderen zich minder eenzaam en alleen voelen. Personen die kort opgeleid zijn, een slechtere fysieke gezondheid en/of een slechtere geestelijke gezondheid hebben, ervaren anderzijds meer gevoelens van eenzaamheid.

Verbondenheid met S-Plus

In het tweede deel van de bevraging polsten we bij de deelnemers naar hun verbondenheid met de leden en medewerkers van S-Plus of S-Plus als organisatie. In het algemeen krijgt de verbondenheid met S-Plus een 7,96/10 van de plussers. De vriendelijkheid van S-Plusmedewerkers en -leden scoren hoger, terwijl de mogelijkheid om een band op te bouwen met andere S-Plusleden en zich begrepen voelen door andere S-Plusleden eerder lager scoort. De verbondenheid met S-Plus blijk groter te zijn bij mannen dan bij vrouwen. Mensen die aangeven een betere fysieke en/ of mentale gezondheid te hebben zullen zich ook meer verbonden voelen.

Sociale verbondenheid van de plussers na de coronaperiode

De coronaperiode werd gekenmerkt door fysieke isolatie voor veel plussers om zichzelf en de omgeving te beschermen. Tijdens deze periode zagen we ook heel wat warme initiatieven in buurten georganiseerd door onze groepen en medewerkers. Wanneer we dit bevragen in onze enquête valt op dat ongeveer 1 op 5 plussers zich minder op hun gemak voelen bij andere mensen dan voor de coronaperiode. 13 % voelt zich vaker eenzaam en alleen en 13 % voelt zich minder verbonden met S-Plus na de coronaperiode.

Meer weten?
In het najaar van 2022 werden gesprekken georganiseerd met S-Plusleden om het uitgebreider over het onderwerp verbondenheid te hebben. Heb je interesse in deze resultaten? Lees dan het volledige verslag binnenkort op onze website.

Dit is een artikel uit S-Plus Mag april-mei-juni 2023. Lees hier nog meer artikels.