Het ABC van het klimaat

door Nathalie Daems

De klimaatspijbelaars, optochten, manifestaties … Voor de coronacrisis konden we er niet omheen. Samen met de politiek en verschillende wetenschappers willen zij de klimaatproblematiek op de voorgrond zetten en aandacht vragen voor onze toekomst. Voor de toekomst waarin onze (klein)kinderen zullen opgroeien.

Hugo van Dienderen (78) schreef samen met zijn dochter en kleindochters een boekje over de klimaatproblematiek, ‘ABC van het klimaat’. Hugo was leraar en radiojournalist. Op dit moment is hij actief als co-voorzitter voor de Grootouders voor het Klimaat en blogger voor S-Plus. Amber (25), leerkracht Engels-Nederlands en Muse (20), studente aan de Universiteit Antwerpen, vonden het een hele eer om samen met hun opa mee te werken aan een boek dat de klimaatproblematiek duidelijk, maar vooral ook op een laagdrempelige manier, belicht.

Er is veel te doen rond het klimaatthema tegenwoordig. Hoe komt dat?
Amber:
“Er is veel gelijktijdig aan de hand met ons klimaat. De temperatuur stijgt waardoor er processen in gang worden gezet die schade toebrengen aan onze aarde. Zo zullen de oceanen opwarmen, organismen sterven hierdoor en de waterspiegel gaat stijgen waardoor er meer overstromingen zijn en het weer ook steeds heviger wordt.
Hugo: “Ons leven op de planeet aarde hebben we te danken aan het feit dat er broeikasgassen zijn die de zonnestralen op onze aarde houden. Anders zou onze planeet erg koud zijn en er geen mogelijkheid bestaan op leven. Vanaf de 18de eeuw gaan de mensen steenkool uit de grond graven en het opstoken voor verwarming, om treinen te doen rijden en machines in de fabrieken te doen draaien. Later gebruiken we olie en gas. Door deze verbranding ontstaan er meer broeikasgassen, zoals CO2-gas, die het klimaat stilaan veranderen. En die veroorzaken al de problemen die Amber schetst.”

Amber en Muse, jullie zijn lid van de ‘klimaatgeneratie’. Wat is dat juist?
Amber:
“Het is een generatie jongeren die bezig is met de effecten van de klimaatcrisis. Een generatie die zich vragen stelt over de toekomst. Veel problematieken die zich nu en in de toekomst zullen voordoen, komen uit de klimaatproblematiek. Jongeren zijn hier erg mee bezig. Vanuit die bezorgdheid zijn ook de vele marsen wereldwijd ontstaan.”

Samen maakten jullie een boekje over die klimaatcrisis, ‘ABC van het klimaat’. Wie kwam op dit idee?
Amber:
“Een uitgever die opa (Hugo) goed kende, kwam met dit idee naar voor tijdens de klimaatmarsen. Hij vond dit echt iets voor onze familie, omdat wij over de 3 generaties heen, want ook mama werkte mee aan het boekje, sterk betrokken zijn bij dit thema. De uitgeverij wilde een simpel en laagdrempelig boekje.”
Hugo: “Samen met mijn dochter en kleindochters vond ik het een goed idee om verschillende verhalen samen te brengen in zo’n boekje zodat het aantrekkelijk zou worden voor iedereen om het te lezen. De aandacht blijven prikkelen van de lezers door diversiteit en verschillende delen van de samenleving aan bod te laten komen. Ook worden er in het boek verschillenden oplossingen aangeboden.”


Hoe zijn jullie dan van start gegaan?
Amber:
“Wij hebben eerst samengezeten om al de woorden die we aan bod wilden laten komen op te lijsten en te bediscussiëren. Ieder van ons deed voorstellen vanuit zijn eigen achtergrond en interesses. Samen met de uitgeverij schreven we de stukjes tekst uit en voegden we die samen in een gezamenlijk document. Aangevuld met de nodige anekdotes vanuit de familie, werd dit een boeiend boekje.”

Muse, jij maakte de illustraties bij het boek. Wat inspireerde jou?
Muse:
“Mij hebben ze later in het proces betrokken. Ik heb altijd graag getekend en heb ook wel enkele opleidingen hiervoor gevolgd. De vraag om de cover en enkele illustraties te tekenen voor het boek vond ik dan ook een topidee. Mijn inspiratie vond ik natuurlijk in de natuur, de planten en de bomen.
Hugo: “Ik ben ook heel blij dat we de creativiteit van Muse hebben gebruikt in het boek. Haar natuurtekeningen maken ons basisidee duidelijk: we overwinnen de klimaatcrisis door samen te werken met de natuur.”

Wat is de kracht van het boek?
Muse:
“Klimaatproblematiek is vaak iets dat mensen zien als ver van hun bed. Omdat dit boekje concreet de problemen bespreekt en ook oplossingen aanbiedt met hoopvolle boodschappen, komen we met de problematiek hopelijk toch iets dichter bij de mensen te staan.”
Amber: “Het is een laagdrempelig en informatief boek. Vanuit verschillende invalshoeken wordt er veel informatie gegeven maar wel op een manier dat iedereen het begrijpt. Het is zeker en vast geen wetenschappelijk boek met moeilijke woorden.”
Hugo: “Het boek legt ook de nadruk op de klimaatrechtvaardigheid. Iedereen moet mee in dit verhaal, dat is belangrijk.”

Merken jullie, na het schrijven van het boek, dat er toch een verschil in visie op het klimaat tussen de verschillende generaties is? Of zitten jullie op dezelfde lijn?
Amber:
“Wij zijn natuurlijk wel een atypische familie als het gaat over het thema klimaat. Ikzelf merk geen verschil met opa of mama.”
Hugo: “Tijdens het schrijven van het boek, merkte ik wel op dat onze jongeren nog wel een andere leefwereld hebben en ook met klimaat in contact komen op bijvoorbeeld festivals. Festivals die aandacht hebben voor het klimaat door bijvoorbeeld herbruikbare bekers te gebruiken of een tweedehandswinkel voor kleding aan te bieden. Hierover denken jongeren steeds vaker na.”

Zijn er toekomstplannen met het boek?
Hugo:
“Ik kan al fier zeggen dat er een 2de druk komt van het boek. Ook hebben we al enkele webinars gegeven en hopen we dit in de toekomst nog meer te kunnen doen. We gaan ook graag met de mensen van S-Plus in gesprek. Voorlopig nog via het internet en zoom. Maar hopelijk na de grote vakantie ook op koffie- en andere bijeenkomsten van plaatselijke groepen.”

 

Dit is een artikel uit S-Plus Mag juli 2021. Lees hier nog meer artikels.