Statuten

S-Plus vzw is een vereniging zonder winstoogmerk en heeft haar statuten vastgelegd, ondertekend en bekend gemaakt via het Belgisch Staatsblad. 

Statuten 28/11/2019 (.pdf)