Huishoudelijk reglement

De afdeling ontvangt een huishoudelijk reglement en verklaart hiervan kennis genomen te
hebben en akkoord te gaan door het ontvangstbewijs te ondertekenen en terug te sturen.
Wanneer het reglement wijzigt, vragen we om voor ontvangst van deze wijziging te tekenen. De inhoud van dit huishoudelijk reglement vervangt alle voorgaande beslissingen en huishoudelijke reglementen.

Huishoudelijk reglement (2021)