Huishoudelijk reglement

De afdeling ontvangt een huishoudelijk reglement en verklaart hiervan kennis genomen te
hebben en akkoord te gaan door het ontvangstbewijs te ondertekenen en terug te sturen.
Wanneer het reglement wijzigt, vragen we om voor ontvangst van deze wijziging te tekenen. De inhoud van dit huishoudelijk reglement vervangt alle voorgaande beslissingen en huishoudelijke reglementen.

Momenteel zijn we bezig met ons huidig huishoudelijk reglement aan te passen aan ons nieuw beleidsplan. Weldra kan je die hier terugvinden.

Huishoudelijk reglement (2016)