Gelijk maakt gezond

door S-Plus

S-Plus ondersteunt de nieuwe campagne van FOS, de solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen, en ijvert mee voor gelijkheid binnen de gezondheidszorg.

 

Een gezondheidszorg die dicht bij de mensen staat maakt mensen gezondheidsvaardig. Dat betekent dat mensen informatie over hun gezondheid kunnen begrijpen en verwerken. Mensen die gezondheidsvaardig zijn kunnen zelf keuzes maken om hun gezondheid te verbeteren of te behouden.   

Betere gezondheidsvaardigheden zorgen op hun beurt voor meer gelijkheid in de samenleving. Hoe gelijker een samenleving, hoe gezonder ze is. Daarom willen we de beleidsmakers aanzetten tot actie. 

Wij vragen:

  • Gezondheidsvaardigheden zijn voorwaarden voor meer gelijkheid
  • Sociale bescherming is de buffer tegen ongelijkheid
  • Recht op gezondheid
  • Toegankelijke en betaalbare gezondheidssystemen
  • Bevorder participatie
  • Iedereen telt mee
  • Streef de duurzame ontwikkelingsdoelen na
  • Gezondheid centraal in alle beleidsdomeinen
  • Gezondheid is een mensenrecht

Kan je je hierin vinden? Onderteken dan de petitie!

 

Extra bijlage