Enquête: 'Ouderenzorg in tijden van corona'

door S-Plus

Het coronavirus heeft de ouderenzorg serieus op scherp gesteld het afgelopen jaar. Daarom wilde de Socialistische Mutualiteiten de mening van de thuiswonende ouderen horen. Want al te vaak komen net zij te weinig aan bod in het debat.

De Socialistische Mutualiteiten hebben haar nog thuiswonende leden van 65 tot en met 89 jaar
bevraagd over welke beleid ze willen bij een opflakkering van de corona-epidemie en hoe zij de ouderenzorg in de toekomst zien.

We vroegen aan thuiswonende leden:

1. Hoe zij naar (toekomstige) coronamaatregelen kijken met betrekking tot (a) thuiszorg en
ouderenverenigingen, (b) de afweging tussen het risico op corona en hun levenskwaliteit en
individuele vrijheid, (c) woonzorgcentra en serviceflats en (d) eventuele specifieke
maatregelen gericht op ouderen en kwetsbare groepen;

2. Of hun mening over een verhuis naar een serviceflat of woonzorgcentrum veranderd is de afgelopen maanden en wat zij verwachten van een “thuis” in een collectieve wooneenheid als een woonzorgcentrum;

3. Of ze door de coronacrisis anders zijn gaan nadenken over hun levenseinde.

De enquête werd verspreid en kon beantwoord worden in de aanloop naar de tweede coronagolf (28 september tot en met 20 oktober 2020).

Bekijk hier het rapport.