De vooroordelen over de vluchteling

door Sarah Van Humbeeck

Ook dit jaar zal 11.11.11 aandacht besteden aan het thema migratie en vluchtelingen. Dat een dergelijke campagne nodig is, blijkt uit de vele vooroordelen die nog altijd bestaan over vluchtelingen. Zo denken veel mensen dat ze hier naartoe komen om ons werk af te pakken, van onze sociale zekerheid komen profiteren, en meer kinderarmoede veroorzaken. Hoog tijd om een paar feiten te controleren.

We zetten de 4 grootste vooroordelen even op een rijtje.
 

1.  Vluchtelingen zijn illegale migranten

Wat is een vluchteling eigenlijk, en is er een verschil met een migrant? Migranten kiezen ervoor om te verhuizen, terwijl vluchtelingen geen andere keuze hebben. Bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen zeggen ze het zo: ‘Over het algemeen geldt dat mensen op de vlucht individueel moeten kunnen aantonen dat ze vervolgd worden om wie ze zijn, wat ze doen of omwille van de bevolkingsgroep waar ze deel van uitmaken’. Wanneer de vluchteling een asielaanvraag doet, en er onderzocht moet worden of het inderdaad om een vluchteling gaat, dan wordt men een asielzoeker. Wanneer het asiel wordt afgewezen, geeft de Dienst Voor Vreemdelingen Zaken 30 dagen de tijd om het grondgebied te verlaten. Als hier geen gevolg aan wordt gegeven, verblijft men illegaal in ons land. Dus niet alle vluchtelingen zijn migranten en zeker niet illegaal.

Het gaat in de eerste plaats over mensen, die verdienen om met respect behandeld te worden. Of ze hier blijven of niet.

2.  We worden overspoeld door vluchtelingen

Wereldwijd zijn er 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, natuurrampen of vervolging. Dat zijn er een hele hoop. Maar 86 % van de vluchtelingen wordt opgevangen in de buurlanden, meestal zelf een ontwikkelingsland. In de top 3 van opvanglanden staan Libanon, Pakistan en Turkije. De Europese Unie neemt slechts 4 % voor haar rekening. Ons land vangt 1 persoon per 208 inwoners op. In Libanon zijn er meer dan 1 miljoen vluchtelingen, wat neerkomt op 1 vluchteling op 5 inwoners. Dat we worden overspoeld is dus relatief. Alle asielaanvragen worden nagekeken, en niet iedereen kan of mag in België blijven. Minder dan 60 % van de asielaanvragen wordt aanvaard. Maar het gaat in de eerste plaats over mensen, die verdienen om met respect behandeld te worden. Of ze nu hier blijven of niet.

De Europese Unie vangt maar 4% van de vluchtelingen op.

3.  Vluchtelingen kosten bakken vol geld en nemen ons werk en uitkeringen af

Een vaak gehoorde boutade is dat wij betalen voor de sociale zekerheid, maar dat de vluchtelingen daarvan profiteren. Wie naar hier komt, heeft echter niet automatisch recht op onze sociale zekerheid. Dat is wellicht het grootste misverstand. Ook voor nieuwkomers gelden dezelfde voorwaarden inzake wachttijden en verplicht betalen van bijdragen. En ‘profiteren’ doen we uiteindelijk allemaal van de sociale zekerheid. Gelukkig maar!

Ook de bewering dat migratie de kinderarmoede de hoogte injaagt, blijft niet overeind. De impact van vluchtelingen op de kinderkansarmoede-index kan je nagaan door naar het aantal geboortes in deze groep te kijken. Voor 2016 gaat het om 735 kinderen, wat 0,6 % is van het totaal aantal geboortes. Van de kinderbijslag krijgen vluchtelingen slechts 0,1 % van de totale som.

De opvang van vluchtelingen kost ons land 0,09 % van het BBP. De instroom van nieuwkomers brengt ook kansen. De Nationale Bank van België schat dat tegen 2020 de aangekomen vluchtelingen evenveel inkomsten als uitgaven zullen creëren. Ze zullen uiteindelijk bijdragen aan de sociale zekerheid en de pensioenen van morgen mee betalen.

Ze zullen uiteindelijk bijdragen aan de sociale zekerheid en de pensioenen van morgen mee betalen.

4.  Vluchtelingen delen onze Westerse waarden niet

Het merendeel van de vluchtelingen ontvlucht net terreur en onderdrukking, en gaat net op zoek naar democratie en mensenrechten.

Een Duits onderzoek heeft aangetoond dat 96 % van de vluchtelingen een democratie het beste politiek systeem vindt, en vrije verkiezingen belangrijk vindt. Op deze vraag scoorden de vluchtelingen zelfs hoger dan de Duitse bevolking zelf. 93 % van de vluchtelingen vindt ook gelijke rechten voor mannen en vrouwen een evidentie. Maar helaas zijn het net die 7 % die dat niet evident vinden die het nieuws en de media halen.

Bronnen: 11.11.11, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Amnesty International, ABVV, NVSM.

Meer informatie over de campagne van 11.11.11 op 11.be.

Gertie Brouwers