De toegankelijkheid van banken voor senioren moet aangepakt worden

door S-Plus

Jean-Marc Delizée (PS) heeft naar aanleiding van het onderzoek van Financité, in samenwerking met Eneco en Espace Senior, op de plenaire vergadering van afgelopen donderdag, 24 september 2020, een vraag gesteld aan Nathalie Muylle, minister van werkgelegenheid, economie en consumenten.

Hij vroeg wat haar reactie is op het feit dat banken niets of vrijwel niets doen om de inclusie van senioren en mensen die uitgesloten zijn van digitale technologie in het bankwezen te bevorderen? Welke maatregelen heeft deze regering genomen om senioren een betere toegang tot bankdiensten te geven?

We zien namelijk dat sinds een aantal jaren de relatie tussen banken en hun klanten veranderd is. We weten dat banken steeds meer klanten aanmoedigen om hun gsm of smartphone te gebruiken voor hun banktransacties. We weten dat er in tien jaar tijd 3.000 bankfilialen zijn gesloten in dit land en dat het aantal medewerkers met 55 % is gedaald. Bovendien weten we dat de kosten van bepaalde papiergerelateerde operaties aanzienlijk zijn gestegen. Dit alles vloeit voort uit het fenomeen digitalisering, wat voor een aantal burgers een goede zaak is vanwege de aanzienlijke tijdwinst.

 Voor een groot aantal van onze medeburgers, vooral senioren, is deze overgang naar digitalisering echter moeilijk. Slechts 27 % van de 70-plussers gebruikt internet voor hun bankzaken. Bovendien treft de digitale kloof in onze samenleving een vijfde van de gezinnen met een laag inkomen. Voor deze mensen is digitalisering geen synoniem voor emancipatie, integendeel, het staat synoniem voor verlies van financiële autonomie, langere reizen en hogere kosten voor hun activiteiten.

Hierop antwoordde de minister dat ze het zeker belangrijk vindt dat er voldoende aandacht is voor die groep mensen die om verschillende redenen geen toegang hebben tot het digitale of er niet mee kunnen werken. Verschillende banken organiseren daarom al informatiesessies voor hun klanten om hen vertrouwd te maken met digitale toepassingen. Daarnaast organiseren lokale besturen en OCMW's regelmatig informatiesessies voor ouderen. 

Vorige jaar in november is er echter een overleg over de toegankelijkheid van bankdiensten geweest tussen de minister, de Nationale Hoge Raad voor Gehandicapten (CSNPH) en Febelfin. Er werd een plan opgesteld. De CSNPH deed een enquête op haar website zodat er een lijst van de belangrijkste knelpunten voor de bereikbaarheid van banken en geldautomaten kon opgesteld worden. Op 5 maart laatstleden werd deze doorgestuurd naar Febelfin. Het overleg is nog bezig. De minister stelt voor om deze zeker mee te nemen bij de bespreking voor de nieuwe regering.

Jean-Marc Delizée merkt op dat haar voorganger hier de laatste jaren zeker te weinig aandacht voor had en dat we in de toekomst dit thema moeten vastnemen en de verloren tijd inhalen.