De maximumfactuur maakt onze gezondheidszorg rechtvaardiger

door Steven Vanden Broucke

Gezondheidskosten kunnen hoog oplopen. De MAF of maximumfactuur beschermt je daartegen, want dankzij de MAF geef je nooit meer uit dan een bepaald maximumbedrag. Maar hoe werkt het, wie heeft er recht op en welke kosten dekt het? S-Plus ging in gesprek met Joeri Guillaume, medewerker op de studiedienst van Solidaris.

Kan jij kort uiteggen wat de MAF juist inhoudt?
Joeri: “In de ziekteverzekering heb je 2 belangrijke systemen om de patiënt financieel te beschermen. Ten eerste is er de verhoogde tegemoetkoming, een reeks goedkopere tarieven voor de meest kwetsbare patiënten. Maar zelfs een gezin met een hoog inkomen kan geconfronteerd worden met zeer hoge gezondheidsuitgaven, en dan treedt de maximumfactuur in werking. Elk huishouden heeft een remgelddrempel. Als je in een jaar zoveel remgeld hebt betaald bij de dokter, in het ziekenhuis en bij de apotheker, dan begint de maximumfactuur de remgelden die je in de rest van dat jaar betaalt, terug te storten.”

De maximumfactuur geldt voor iedereen die binnen de ziekteverzekering verzekerd is

Hoe is de MAF precies tot stand gekomen?
Joeri: “De MAF vormt het verlengde van wat vroeger de fiscale en sociale franchise heette. Omdat beide systemen niet perfect werkten heeft toenmalig minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, in 2002 de MAF ingevoerd. Deze diende aan alle gezinnen een garantie te bieden dat een occasionele of terugkerende opeenstapeling van remgelden nooit te zwaar zou wegen op het gezinsbudget. De meeteenheid voor deze teller van remgelden vorm het MAF-gezin. Dat is het gezin volgens rijksregister en bestaat uit alle personen die op 1 januari op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd, ongeacht of ze nu getrouwd zijn, wettelijk samenwonen, enzovoort.”

Telt de MAF voor iedereen of zijn er voorwaarden aan verbonden?
Joeri: “De maximumfactuur geldt voor iedereen die binnen de ziekteverzekering verzekerd is. Maar wel op het niveau van het MAF-gezin: je hebt dus geen eigen teller, maar enkel de gezinsteller. De enige uitzondering hierop zijn kinderen. Wanneer een kind bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met een zware ziekte, worden de remgelden van het kind ook apart opgeteld. Wordt de drempel voor het kind bereikt, dan worden zijn of haar remgelden terugbetaald, los van de remgeldteller van het gezin.”

Er bestaan blijkbaar verschillende types MAF?
Joeri: “Zoals gezegd heeft elk gezin een eigen drempel op basis van het gezinsinkomen. Ook voor kinderen onder de 18 jaar kent de MAF een extra bescherming. In 2010 werd nog de MAF voor personen met een chronische aandoening ingevoerd. Voor gezinnen met minstens 1 persoon met een chronische aandoening verlaagt de MAF het remgeldplafond van het hele gezin, dit vertrekkend vanuit de vaststelling dat je als gezin dan vaak geconfronteerd wordt met niet-terugbetaalde zorgkosten die ook niet worden opgenomen in de MAF. Een laatste type is de MAF derdebetaler. Deze werkt onmiddellijk bij de elektronische facturering bij ziekenhuisopnames en in de apotheek, als je jouw MAFgezinsdrempel al overschreden hebt. Dit om te vermijden dat je al die remgelden onnodig moet voorschieten.”

Dekt de MAF alle kosten?
Joeri: “Nee, niet alle wettelijke remgelden of supplementen worden gedekt. Als je dus veel supplementen moet betalen en je beschikt niet over een extra ziekteverzekering, dan wordt de MAF spijtig genoeg in veel gevallen geneutraliseerd. Of ligt het bedrag van de aangerekende supplementen zelfs hoger dan de MAF-tussenkomst. Dat is ook de reden waarom het zo belangrijk is om de stijging van deze supplementen aan banden te leggen, zodat de prijzen vervolgens ook dalen.”

In 2010 werd de MAF voor personen met een chronische aandoening ingevoerd

Kan de MAF nog verbeterd worden?
Joeri: “Sinds de invoering werd ze stelselmatig aangepast en verbeterd. Een jaar na de invoering werd de dekking al uitgebreid. Sinds 2003 tellen ook bepaalde geneesmiddelen van het type C, de enterale voeding en het endoscopisch materiaal mee in de remgeldteller. In 2004 werd de kind-MAF uitgebreid tot kinderen jonger dan 19 jaar in plaats van 16. Wat later werd dan de sociale MAF gewijzigd. Sinds 2006 wordt het ‘gezin’ dat geniet van de sociale MAF gelijkgesteld aan de gezinsleden met verhoogde tegemoetkoming. Op 1 januari 2022 werd het laagste remgeldplafond herleid tot 250 euro. Wat een zeer goede verbetering is. Op die manier kunnen bijvoorbeeld leefloners veel sneller genieten van de financiële MAF-bescherming. En sinds begin dit jaar moeten alle ziekenfondsen ál hun leden informeren over welk grensbedrag op hen van toepassing is. Zo zie je dat de MAF continu evolueert. Want in een evoluerende gezondheidszorg en een samenleving met hardnekkige problemen van armoede en ongelijkheid is het werk nooit af.”

Wat is de effectieve impact van de MAF?
Joeri: “Eigenlijk kost de maximumfactuur de ziekteverzekering maar weinig. We spreken over 1,4 % van de begroting voor de ziekteverzekering. Maar de MAF helpt wel 10 % van de bevolking. Ze brengt dus toch een grote dosis extra rechtvaardigheid tot stand. Bovendien bereikt de MAF alle bevolkingsgroepen. Op die manier vormt het een mooi voorbeeld van ‘progressief universalisme’. Dat betekent dat de verzekering universeel is, maar een ‘extra’ biedt aan wie het meest in nood zit.”

Dit is een artikel uit S-Plus Mag april-mei-juni 2023. Lees hier nog meer artikels.