Coronavirus update S-Plus activiteiten

door S-Plus

Hieronder een update van de maatregelen.

Goed nieuws! Vanaf vrijdag 18 februari gaan we naar code oranje in de coronabarometer. 

Wat wil dit zeggen voor onze activiteiten (ledenbijeenkomt, hobbynamiddag, workshop, kaarten …)?

 • Vrijetijdsactiviteiten kunnen vanaf vrijdag 18 februari doorgaan met maximum 200 deelnemers binnen. Buiten is er geen beperking meer op aantal deelnemers.
 • Mondmaskers zijn niet meer verplicht voor de deelnemers aan de activiteit, enkel bij contact met externen (bijvoorbeeld de leveranciers, familieleden …).
 • Een Covid Safe Ticket is niet verplicht, maar mag gebruikt worden vanaf 50 pers.

Daarnaast blijft het aanbevolen om:

 • te zorgen voor een veilige afstand en intensief contact te vermijden, tenzij de aard activiteit het niet toelaat
 • aandacht te hebben voor een goede luchtkwaliteit en goede ventilatie. Een CO2-meter, actieplan en tussentijds verluchten blijven aanbevolen
 • de deelnemers bij overnachtingen (meerdaagse activiteiten) een zelftest te laten doen


Wat wil dit zeggen voor onze evenementen (concert, theater, optreden …)?

BINNEN

Niet-dynamisch = de deelnemers zitten neer

 • het dragen van een mondmasker verplicht
 • tot 80% bezetting mogelijk
 • een Covid Safe Ticket is verplicht vanaf 50 personen

Dynamisch = de deelnemers staan recht of dansen

 • het mondmasker enkel verplicht voor het personeel
 • een Covid Safe Ticket is verplicht vanaf 50 personen

De aandacht voor een goede luchtkwaliteit en goede ventilatie is essentieel. De streefwaarde is 900ppm (40m3 ventilatie) en er moet luchtzuivering gebeuren vanaf 1200ppm. De limietwaarde is 1500ppm (18m3). Publieksevenementen kunnen tot 100% bezetting als de luchtkwaliteit in orde is. Crowdmanagement blijft verplicht.

BUITEN

Niet-dynamisch = de deelnemers zitten neer

 • een mondmasker is aanbevolen wanneer geen veilige afstand kan gegarandeerd worden
 • een Covid Safe Ticket is verplicht vanaf 100 personen buiten

Dynamisch = het publiek staat recht of danst

 • het mondmasker enkel verplicht voor het personeel
 • een Covid Safe Ticket is verplicht vanaf 100 personen buiten

Publieksevenementen kunnen tot een 80% bezetting gaan.

Crowdmanagement blijft verplicht.

Wat betekent dit voor eten en drinken op onze activiteiten?

Bij een vrijetijdsactiviteit of publieksevenement met eigen horecafunctie (verzorgd door eigen leden), kan je best zoveel mogelijk de horecaregels opvolgen (bijvoorbeeld het aanbieden van een broodje of hapje, koffietafel, kaas-en wijn avond verzorgd door vrijwilligers ...). 

Voor professionele horeca-activiteiten is er geen sluitingsuur meer. Er is ook geen beperking meer inzake aantal personen die aan een tafel mogen zitten. Ook rechtstaand consumeren wordt weer mogelijk.

Mondmasker enkel verplicht voor personeel (bediening).

Belang van ventilatie en vaccinatie

Het breed Zomerplan kan enkel onverkort worden uitgerold, als we controle in onze ziekenhuizen, en vooral op intensieve zorgen behouden. Daarom is het opvolgen van de basisregels van groot belang. Zeker ook door goed te ventileren. Samen met veilige afstand houden en het dragen van een mondmasker is ventileren de beste manier om gezond te blijven

Tot slot: laat je vaccineren. Meer mensen die beschermd zijn door vaccinatie, betekent minder zorgen en vooral meer vrijheid.

Hoe het Coronavirus voorkomen?

 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo’n 40 à 60 seconden per wasbeurt.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Blijf thuis als je zelf ziek bent
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Vermijd handen geven.
 • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.
 • Draag een mondmasker
 • Neem 1,5 m afstand van elkaar

Alles over corona op onze corona-overzichtspagina.

Covid-maatregelen in klare taal (.pdf)