Coronavirus update S-Plus activiteiten

België is nu officieel in versterkte fase 2. Dat betekent dat de overheid extra maatregelen neemt in de strijd tegen het coronavirus.

De maatregelen van de overheid lopen voorlopig tot 19 april 2020. Omdat S-Plus voor een risicogroep werkt, kiezen wij ervoor om al de S-Plusactiviteiten op te schorten tot eind april 2020.

Kort overzicht van de maatregelen:

1) Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden:
 • Behalve om naar het werk te gaan
 • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen)
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.
 • Samenscholingen zijn niet toegestaan.
(2) Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.
 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels over social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.
(3) Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.
 • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten).
 • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing.
 • Ook kappers sluiten vanaf 24 maart om middernacht.
(4) Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.
(5) Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden verboden.
(6) Markten in de open lucht worden gesloten.

Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

Telefoonnummer voor wie vragen heeft

Wie vragen heeft over gezondheid en openbare orde kan terecht op het telefoonnummer 0800-14.689. Voor vragen over de economie bel je naar 0800-120.33.

Hoe het Coronavirus voorkomen?

 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo’n 40 à 60 seconden per wasbeurt.

 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

 • Blijf thuis als je zelf ziek bent

 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

 • Vermijd handen geven.

 • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.