Collectieve vaccinatie in assistentiewoningen

door S-Plus

Het Agentschap Zorg & Gezondheid laat weten dat bewoners van assistentiewoningen, die niet fysiek verbonden zijn aan een WZC, dan toch gevaccineerd kunnen worden in de voorziening zelf. Alleen zal dat pas mogelijk zijn op het moment dat alle 65-plussers aan de beurt komen.

Geen verplaatsing

De bewoners zullen zich dus niet moeten verplaatsen naar het vaccinatiecentrum.

Voor bewoners van assistentiewoningen die wel fysiek verbonden zijn aan een WZC, blijft alles hetzelfde. Zij kunnen sinds de start van de vaccinatiecampagne terecht in het aanpalend woonzorgcentrum, tijdens de collectieve vaccinatiemomenten.

Voorwaarden

De voorziening moet een vaccinatieteam inschakelen, bestaande uit een arts en 2 verpleegkundigen en er moet er een geschikte koelkast beschikbaar zijn.

Indien dat niet lukt voor de voorziening moet dat worden gesignaleerd aan het Agentschap. Een mobiel vaccinatieteam zou dan op later tijdstip kunnen worden ingeschakeld.

Tijdstip

Het doel is dat alle 65-plussers in de loop van maart een uitnodiging voor vaccinatie krijgen. Dus ook de bewoners van niet fysiek verbonden assistentiewoningen. Gezien zij tot de oudste leeftijdsgroep behoren, komen zij in die fase als eerste aan de beurt. Alles blijft wel volledig afhankelijk van de levering van de vaccins.