Blijf Pfositief!

door André

Als u dit leest, zal het stof wellicht al wat gaan liggen zijn in Zwijndrecht. Grote opschudding, gronden danig vervuild en niet (gemakkelijk) weer veilig te maken. De politiek wist er al een tijd van, maar - zoals zo vaak - zweeg. Wat niet weet, niet deert. En die normen, ja, die zijn eigenlijk altijd wat overdreven, nietwaar.

Hoe dan ook heel wat opschudding in ons brave Vlaanderenland. Terecht, zegt u. Heel zeker. Maar wie gelooft er nu nog dat zoiets alleen daar is gebeurd? Wat hebben we immers in de voorbije decennia niet allemaal stilzwijgend toegelaten? Beetje milieuvervuiling moet kunnen, want uiteindelijk hangt er ook een hoop werkgelegenheid aan vast. Zo is/was het in en om Zwijndrecht, zo is het ook op veel andere plaatsen gegaan.

Jaren nadat de gevaren van asbest bekend waren, bleef men de stof probleemloos gebruiken. Pas rond de eeuwwisseling werd het gebruik van asbestbevattende producten verboden. Tot vandaag is men hier en daar bezig met het veilig verwijderen van het goedje. Maar ook dat gaat niet zo gemakkelijk.

De basis van al die problemen ligt bij een manier van werken die op korte termijn denkt. Heel menselijk, want op lange termijn denken is lastig en wie dat doet, wordt meestal niet beloond. En zo blijven schadelijke producten en productiewijzen jarenlang gebruikt worden. We zullen wel een manier vinden om dat op te ruimen, de technologie gaat elke dag vooruit. Zo leven we.

Maar zou het niet wijzer en mensvriendelijker zijn af te stappen van dat soort producten en manieren van werken? Liever niet achteraf ingrijpen, maar ervoor zorgen dat het niet nodig is. Onze kinderen en kleinkinderen en hùn kinderen zullen ons dankbaar gedenken.