Betaalbare woonzorgcentra, nu!

door S-Plus

S-Plus ijvert al jaren dat ons gezondheidssysteem toegankelijk en betaalbaar moet zijn voor iedereen. Investeren in sterke publieke diensten en een sterke ziekteverzekering is dus een noodzakelijke voorwaarde voor een samenleving waar iedereen meetelt.

We stellen echter vast dat de Vlaamse overheid nu toelating geeft aan zorginstellingen om de dagprijzen niet één keer, maar twee keer te indexeren. Weet dat de gemiddelde dagprijs vandaag al 60,80 euro bedraagt. Het gemiddeld werknemerspensioen bedraagt 1250 euro per maand. Dat betekent dat de gemiddelde woonzorgfactuur voor veel mensen onbetaalbaar wordt.

Het wordt hoog tijd dat minister van Welzijn, Wouter Beke, concrete maatregelen neemt om de kostprijs van residentiële zorg draaglijk te maken voor de bewoners.

De verwachte jaarinflatie (Planbureau) in 2022 van gemiddeld 6 % zorgt namelijk voor een meerkost van om en bij 1200 euro voor ouderen met zware en complexe zorgnoden, en dat los van prijsstijgingen voor supplementen (bv. kappersbezoek, wassen van kledij of telefoonkosten).

Om de hoge zorgfacturen te verlichten pleit S-Plus voor een verhoging van de zorgbudgetten in de Vlaamse Sociale Bescherming. Zowel het budget voor ouderen met een zorgnood, als het budget voor zwaar zorgbehoevenden schieten vandaag tekort om de factuur betaalbaar te houden.

S-Plus is klaar en duidelijk:

  • Woonzorgcentra moeten betaalbaar zijn.
  • Verhoog de zorgbudgetten in de Vlaamse Sociale Bescherming.
  • Elke oudere heeft recht op menselijke en kwaliteitsvolle zorg.
  • Elke oudere moet de zorg kunnen krijgen die hem of haar past.
  • Ouderen verdienen een warme zorg op maat.
  • Ouderen moeten inspraak hebben in woonzorgcentra.

Vlaamse volksvertegenwoordigers: doe uw werk en ijver mee voor betaalbare, kwaliteitsvolle woonzorgcentra. Zeg neen tegen de stijging van de dagprijzen.

Voorzitter S-Plus
Leona Detiège